Premiéra, ktorá zmenila uhol pohľadu

Divadlo Jána Palárika v Trnave uviedlo 2. a 3. februára netradične v dvoch premiérach inscenáciu Zmeškané rozhovory, ktorá doslova mení uhol pohľadu a zaužívané predstavy o divadle. Predstavenie sa totiž začína ešte predtým, ako diváci prekročia prah divadla a jeho koniec si napíše každý divák sám. Súčasťou netradičného zážitku je putovanie divadlom na tri rôzne miesta.

Diváci budú aj počas repríz prechádzať od Štúdia cez Zrkadlovú sálu až na javisko Veľkej sály a stanú sa svedkami troch samostatných príbehov o medziľudskej komunikácii, zlyhávaní diskusie či limitoch dialógu. Príbehov, ktoré sú komické i melancholické, absurdné i akoby vytrhnuté zo života. Záleží len na nich, v ktorom sa nájdu a s ktorým z nich budú najviac polemizovať. „Prečo vstupujeme do rozhovoru s inými ľuďmi? Sme ochotní odovzdávať informácie alebo ich aj prijímať? Je rozhovor len súboj argumentov, ktorý musí niekto vyhrať, alebo je to možnosť otvoriť sa novým postojom? Sme pripravení počúvať? Aj takéto úvahy stáli pri vzniku inscenácie Zmeškané rozhovory. Divadlo spojilo troch režisérov a putovanie zákutiami divadla, aby sme vytvorili dielo, ktoré sa zapíše hlboko do všetkých vnemov. Pozývame všetkých, ktorí sú pripravení na rozhovor sami so sebou,“ povedala umelecká šéfka DJP a zároveň autorka a režisérka inscenácie Lucia Mihálová. V deň predstavenia dostanú diváci emailom správu, ktorá im pomôže pripraviť sa a naladiť sa na to, čo ich čaká. Po príchode do divadla budú ich prvé kroky smerovať do Štúdia. Príbeh Lucie Mihálovej o matke so synom s poruchou reči chytí za srdce nielen rodičov, ktorí pomáhajú svojim deťom zaradiť sa do vzdelávacieho systému. Inscenácia vychádza zo skutočných príbehov zozbieraných v trnavskom regióne a diváci sa môžu tešiť aj na herecký výkon dlhoročnej členky hereckého súboru Tatiany Kulíškovej a hostí Ľuby Dušaničovej a Lukáša Herca.

Po prestávke sa stane dejiskom druhej časti honosná Zrkadlová sála, v ktorej sa zvyčajne konajú koncerty alebo plesy. Tentokrát sa premení na netradičné javisko pre oceňovaného herca Martina Hronského, hosťujúceho Lukáša Herca a divákov, ktorí sa stanú súčasťou ich umeleckého výstupu. V sprievode špičkových hudobníkov a v jedinečnej atmosfére Zrkadlovej sály sa diváci ponoria hlboko do Platónových úvah o dialógu pod režisérskou taktovkou Rastislava Balleka.

Posledná časť dovolí divákom nahliadnuť do zákulisia divadla a doslova zmeniť uhol pohľadu. Ocitnú sa totiž netradične na javisku, odkiaľ budú sledovať nakrúcanie televíznej show o vzťahoch a intimite. Záverečná časť inscenácie režiséra Davida Jařaba je zároveň spojením profesionálnych domácich aj hosťujúcich hercov a herečiek s neprofesionálnymi divadlami z Trnavy: Divadlo Etapy a Univerzitné divadlo The.art.re. Diváci sa v tejto časti môžu tešiť na Vladimíra Jedľovského, Martina Hronského, Braňa Mosného, Silviu Soldanovú, Danu Droppovú a Ľubu Dušaničovú.
Scénu do všetkých troch častí navrhol David Jařab, český divadelní a filmový režisér, scenárista a scénograf a vyrobili ju dielne DJP. Z návrhov Markéty Plachej, autorky a režisérky mnohých animovaných filmov a scénografky i kostymérky desiatok úspešných inscenácií z nezávislej i zriaďovanej scény, sa v krajčírskej dielni DJP zrodili divadelné kostýmy do tejto inscenácie.

Zmeškané rozhovory sú pre všetkých divákov, ktorí sú pripravení vydať sa na cestu za poznaním seba samého. Otvorenosť a zvedavosť sú hlavné podmienky, ktoré musia diváci splniť, aby mohli zažiť tento netradičný divadelný formát. Projekt vznikol v spolupráci s trnavskými odbornými pracoviskami v oblasti jazykovedy, filozofie a špeciálnej pedagogiky. Po skončení predstavenia dostanú diváci emailom posledný diel skladačky. Záver si tak napíše každý sám.

Trnavský samosprávny kraj otvára na župných stredných školách 3 nové odbory

Od školského roka 2024/2025 župa ponúka všetkým budúcim stredoškoláčkam a stredoškolákom až tri nové študijné odbory, čím reaguje aj na požiadavky trhu práce.

1.Gymnázium Ladislava Novomeského Senica:

  • Odbor Gymnázium so zameraním na informatiku: Nový študijný odbor je navrhnutý tak, aby pripravil študentov na vysokoškolské štúdium a úspešné pôsobenie v oblastiach IT a STEM, s dôrazom na umelú inteligenciu, analýzu dát, smart technológie, kyberbezpečnosť a robotiku. Vychádza z aktuálnych trendov a posilňuje výučbu informatiky s prepojením na matematiku a prírodovedné predmety. Rozvíja digitálnu gramotnosť a informatické myslenie prostredníctvom inovatívnych metód a nového predmetu – Informatika v prírodovedných predmetoch a matematike. Garantom nového študijného programu je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania.

2. Stredná odborná škola technická Galanta:

  • Agromechatronik: Absolvent je kvalifikovaný odborný zamestnanec, zameraný na vykonávanie údržby, opráv, testovanie a diagnostiku modernej poľnohospodárskej techniky v predpredajnom servise a pri montáži doplnkovej výbavy strojov a zariadení, využívanej v poľnohospodárstve. Tieto činnosti je schopný po zaškolení vykonávať aj na lesnej, záhradnej a komunálnej technike. Absolvent odboru pracuje v priamom kontakte so zákazníkom v dielňach dodávateľov techniky, náhradných dielov, ale aj priamo na mieste nasadenia strojov a zariadení. Je súčasne kvalifikovaný aj ako obsluha vysokovýkonných zložitých mechanizačných zariadení v agrosektore. Vzhľadom na dosiahnutý stupeň vzdelania sa môže uplatniť aj v štátnej a verejnej správe a súčasne má možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku i v zahraničí.

3. Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava:

  • Ochrana osôb a majetku: Absolvent je schopný vykonávať funkciu bezpečnostného samostatného pracovníka v organizácii, ktorá sa zaoberá ochranou osôb a majetku. Je tiež pripravený pre prácu vo firmách, ktoré sa zaoberajú ochranou a zabezpečením objektov, monitorovaním automobilov a osôb. Absolventi získajú vedomosti z teórie ochrany osôb a majetku, z náuky o zbraniach a strelive, technických a praktických prostriedkov na ochranu a zabezpečenie objektov, z problematiky trestného a správneho práva, základov kriminalistiky. Okrem toho získajú znalosti potrebné na výkon činností v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy a v bezpečnostných službách, ako aj ďalšie činnosti v odborných útvaroch.

Prihlášky na všetky stredné školy si žiaci môžu podať najneskôr do 20. marca 2024.

 

 

Významný deň pre všetkých školákov

Žiaci základných aj stredných škôl si dnes prevezmú výpisy hodnotenia za I. polrok školského roka 2023/2024. V 44-och stredných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, dostane polročné vysvedčenie vyše 15-tisíc študentov, z toho približne 3.700 prvákov a takmer 3-tisíc maturantov.

Mnohí z nich využívajú ponuku benefitov, akým je napríklad aj župný balík výhod. Študenti môžu získať mesačné štipendium vo výške 50 eur a navyše im kraj poskytne bezplatné cestovanie prímestskými autobusmi či ubytovanie v internátoch.

Okrem toho župa aj v tomto roku pokračuje v rozvoji systému duálneho vzdelávania a podpory študentov v nedostatočne obsadených a perspektívnych odboroch. Tohtoročný termín podania prihlášok na všetky stredné školy je do 20. marca 2024. S výberom tej správnej školy pomáha žiakom končiacich ročníkov základných škôl aj župné TalentCentrum. Zoznam všetkých 44 škôl v Trnavskom kraji spolu s informáciami o štúdiu nájdu záujemcovia aj v brožúre Kam na strednú v Trnavskej župe.

V mene Trnavského samosprávneho kraja chceme zaželať všetkým študentom v druhom polroku veľa úspechov, ale aj pekných zážitkov.

Predstavujeme službu ONLINE S TRNAVSKÝM KRAJOM

Trnavský samosprávny kraj pokračuje v zvyšovaní kvality informovania širokej verejnosti. Minulý rok začala Trnavská župa, ako prvá spomedzi krajov na Slovensku, využívať technológiu hlasovej syntézy, a to v slovenskom aj maďarskom jazyku. Ide o prevod textu do reči, ktorý umožňuje multimodálny prístup k informáciám zdravotne znevýhodneným obyvateľom. Rovnako ide aj o rozšírenie prístupu k informáciám a šetrenie času pre ľudí, ktorí si aktuálne novinky zo župy chcú radšej vypočuť ako prečítať.

Aktuálne Trnavská župa spustila novinku ONLINE S TRNAVSKÝM KRAJOM, ktorá funguje prostredníctvom tzv. push notifikácií a je k dispozícii na webovej stránke www.trnavskazupa.sk.

To znamená, že všetci záujemcovia môžu byť o aktualitách zo župy informovaní notifikáciou v reálnom čase (pri každej uverejnenej tlačovej správe v časti Aktuality), čím župa zrýchlila aj rozšírila prístupnosť k informáciám. Používatelia si službu ONLINE S TRNAVSKÝM KRAJOM môžu aktivovať bezplatne v mobilných zariadeniach s operačným systémom Android, a tiež vo webových prehliadačoch na laptopoch.

 

Službu je možné spustiť nasledovným spôsobom:

Po otvorení webovej stránky www.trnavskazupa.sk kliknite na červený zvonček v pravom dolnom rohu obrazovky.

Potvrďte svoje rozhodnutie klikom na „Idem do toho“.

Pri nastavovaní odberov je potrebné, aby mal používateľ vypnuté blokovanie upozornení v prípade, že ho má nastavené.

Pre používateľov zariadení s operačným systémom iOS spustí Trnavská župa odber aktualít v najbližšom čase.

Informácia ku krátkodobej uzávierke mosta v Hlohovci

Aj po komplexnej modernizácii mosta ponad rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci je potrebné udržiavať konštrukciu v dobrej kondícii. Stane sa tak prostredníctvom geodetického monitoringu, ktorý sa uskutoční v nedeľu 28. januára 2023 v čase od 9:15 hod. do 10:15 hod. za úplného vylúčenia motorovej dopravy.

Výnimku na prejazd budú mať vozidlá záchranných zložiek. Prechod chodcov, resp. prejazd cyklistov bude v čase monitoringu umožnený v regulovanom počte na základe pokynov príslušníkov Mestskej polície Hlohovec.

Ďakujeme, za pochopenie a dodržiavanie pravidiel.

J. Viskupič: Rok 2024 bude o modernizáciách, napĺňaní vízií a o kvalitných službách

Vážené krajanky, vážení krajania,

január je často mesiacom hodnotenia predchádzajúceho roka, ale aj stanovenia si plánov, cieľov a vízií do toho nového. Z pohľadu regionálnej samosprávy bol rok 2023 náročný, plný zmien aj turbulencií. Jedným dychom ale dodám, že v našom Trnavskom kraji bol aj veľmi úspešný a aktívny.

Makáme ďalej a aj v roku 2024 budeme pokračovať v nastolenom tempe modernizácií, inovácií, v napĺňaní vízií a v poskytovaní kvalitných služieb pre obyvateľky a obyvateľov nášho kraja.

Priatelia, rád by som vám v krátkosti priblížil niektoré z projektov, ktorých príprava, realizácia či dokončenie nás v tomto roku čaká, a to aj vďaka prezieravému hospodáreniu a napriek nepriaznivej celospoločenskej makroekonomickej situácii.

V sociálnej oblasti je našou najvýznamnejšou investíciou výstavba špičkového špecializovaného zariadenia pri obci Moravský Svätý Ján na Záhorí. Sociálne zariadenie bude určené pre klientov s rôznymi diagnózami. Celková hodnota investície je vyčíslená na 5,9 milióna eur, pričom kraj na financovanie bude v roku 2024 čerpať schválený úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 3,3 milióna eur. Zariadenie by malo byť hotové na jeseň roku 2024.

Okrem toho je zámerom župy aj rozšírenie kapacít Zariadenia sociálnych služieb Zelený dom Skalica, modernizácia Domova sociálnych služieb v Galante a vybudovanie nového objektu pre Špecializované zariadenie Trnava, kde sú cieľovou skupinou deti s autizmom.

Aj naďalej je našou ambíciou využívať európske zdroje. Z Plánu obnovy a odolnosti sa ideme uchádzať o financie, do čoho sme zapojili aj naše sociálne zariadenia.

Oblasť zdravotníctva sa týka nás všetkých a jej neustále zlepšovanie je nesmierne dôležité. Vďaka novootvoreným ambulanciám kardiológie a neurológie sme rozšírili poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odboroch, po ktorých bol od pacientov veľký dopyt. Minulý rok sme začali poskytovať aj služby Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj služby mobilného hospicu.

V roku 2024 začíname s budovaním nového centra duševného zdravia v Trnave. Súčasťou Psycho-sociálneho centra bude psychologická a psychiatrická ambulancia, ako aj psychiatrický stacionár.

Okrem toho župa z rozpočtu vyčlenila sumu 400-tisíc eur, a to na rozvoj a podporu zdravotníctva prostredníctvom dotačných schém. O finančný príspevok si už môžu požiadať všeobecní lekári, ako aj noví a existujúci lekári – špecialisti v nedostatkových odboroch.

V oblasti školstva bude rok 2024 v znamení viacerých investičných akcií, ako napríklad debarierizácie dvadsiatky stredných škôl aj investícií do odborných učební a športovísk. Ide napríklad o novostavbu telocvične pri Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici, či vybudovanie druhého skleníka a odborných učební pre študentov zo Spojenej školy v Rakoviciach.

Skvelo sme rozbehli aj naše župné TalentCentrum, ktoré je určené pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl, a v tomto trende budeme určite pokračovať.

Nikdy nekončiacou prioritou je, samozrejme, cestná infraštruktúra.

Za najťažšiu aj najrozsiahlejšiu logistickú operáciu v rámci cestnej infraštruktúry považujem komplexnú rekonštrukciu najdlhšieho župného mosta v Hlohovci. Táto rekonštrukcia si vyžiadala aj veľkú trpezlivosť vás, obyvateliek a obyvateľov regiónu, za čo sa vám chcem ešte raz poďakovať.

V ďalšom období investujeme do krajskej cestnej infraštruktúry a cyklodopravy takmer 32 miliónov eur.

Spomeniem niektoré z úsekov, s ktorými v rámci modernizácie cestnej infraštruktúry v roku 2024 počítame. Ide napríklad o opravu cesty medzi Hlohovcom a Bojničkami, ktorá slúžila ako obchádzková trasa počas modernizácie hlohoveckého mosta. Obnovou prejde aj prieťah cez senickú mestskú časť Čáčov, prieťahy Zelenča a Zavaru, cesta medzi Matúškovom a Kráľovým Brodom a pokračovať plánujeme aj v rekonštrukcii cesty v okolí Dolných Janík.

Z európskych zdrojov chceme modernizovať prieťah Horných Orešian až po Smolenice, cestu medzi Lehnicami a Dunajskou Stredou, a tiež medzi Vrbovým a Piešťanmi.

Prioritou naďalej ostáva odstraňovanie havarijného stavu mostov. Takým je napríklad most cez potok Chvojnica pri Holíči, či most cez potok Čierna Voda pri Veľkých Úľanoch.

Skvelou správou pre okres Trnava, Hlohovec Piešťany a Senica je aj obnovený a rozšírený vozový park prímestskej autobusovej dopravy. Len pár dní dozadu, sme do prevádzky uviedli 74 nových moderných autobusov, ktoré už jazdia po našom kraj a sú vám plne k dispozícii.

Spomeniem ešte oblasť kultúry, v ktorej je zámerom Trnavskej župy rozšíriť Galantskú knižnicu v Galante do nových priestorov. Galanta získa oveľa viac ako novú budovu knižnice, pretože v meste vytvoríme nový reprezentatívny kultúrno-spoločenský priestor. V roku 2024 počítame s vypracovaním projektovej dokumentácie a so začatím územného a stavebného konania.

Pokračujeme aj v budovaní Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači na mieste tragédie Jána a Martiny. V roku 2024 je naplánované vypracovanie projektovej dokumentácie a vyhlásené bude verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Ráta sa aj so začiatkom stavebných prác.

Rád by som dodal aj pár slov k podpore občianskej spoločnosti.

Trnavská župa ju bude aj naďalej podporovať a napomáhať jej rozvoju, pretože to prispieva k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov.

Významným nástrojom na podporu občianskych aktivít, ktoré zásadne prispievajú k rozvoji Trnavského kraja a napĺňajú jeho potenciál je aj Fond na rozvoj Trnavského kraja, či Participatívny rozpočet Tvoríme kraj.

Novinku v roku 2024 prináša aj združenie samosprávnych krajov Slovenska SK8. Pripravujeme totižto 1. ročník podujatia CENA REGÓNOV 2024. Naším cieľom je podporiť, zviditeľniť a poďakovať sa aktívnym obyvateľom v regiónoch celého Slovenska, ktorí v roku 2023 výrazne prispeli k rozvoju samosprávnych krajov a regiónov v krajine.

Ocenenie udelíme až v ôsmich kategóriách, ktoré kopírujú kompetencie žúp.

Preto by som vás rád oslovil. Ak takéto výnimočné osobnosti z vášho okolia poznáte, a som presvedčený že ich je mnoho, práve v tomto čase ich môžete do Ceny regiónov 2024 prihlásiť. Podrobné informácie nájdete aj na webe www.cenaregionov.sk, pričom laureátky a laureátov spoznáme už na konci marca.

Milé obyvateľky a obyvatelia,

veľmi v skratke som sa vám snažil zhrnúť aktivity, ktorých budete v roku 2024 svedkami aj vy. Samozrejme, je ich oveľa viac. Ďalšie informácie o všetkom čo sa v našom kraji deje si môžete prečítať na našich sociálnych sieťach či webe www.trnavskazupa.sk

Teším sa na rok 2024, ktorý bude v našom kraji o modernizácii, skvalitňovaní služieb a samozrejme aj o spolupráci s vami, obyvateľmi a obyvateľkami kraja.

Vážim si, že o veci verejné máte záujem a participujete na nich s nami. Pretože len spoluprácou vzniknú dobré, kvalitné a úspešné diela.

Trnavský kraj zážitkov zaujal v Kuvajte vďaka kúpeľom i ďalším atraktivitám

Trnavský kraj zážitkov, Rezort Piešťany a Slovenské liečebné kúpele Piešťany naštartovali spoluprácu s kuvajtskými cestovnými kanceláriami s cieľom opätovne do destinácie prilákať klientelu z tejto blízkovýchodnej krajiny. Priamo v Kuvajte navštívilo prezentáciu viac ako  50 vybraných touroperátorov, médií a blogerov, ktorí potvrdili záujem o liečebné  procedúry, ale aj o prírodné unikáty a kultúrne pamiatky. 

Prezentácia spojená s workshopom sa uskutočnila 16. januára 2024 za účasti zástupcov Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj, Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany a Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany. Na jej príprave sa podieľala aj spoločnosť Aviareps, ktorá zastupuje Trnavský kraj zážitkov v krajinách Perzského zálivu. Okrem unikátnej liečivej sily termálnych prameňov bolo jej súčasťou aj predstavenie atraktivít zo všetkých regiónov Trnavského kraja.

„Už takmer polstoročie poznajú Kuvajťania Trnavský kraj, a to aj vďaka piešťanským kúpeľom. Ich zvyk dovolenkovať v našej destinácii žiaľ narušila pandémia. Chceme ich opätovne zaujať, čo je príležitosť predstaviť im spolu s medicínskymi účinkami liečivých prameňov aj všetky ďalšie atraktivity Trnavského kraja. Jedinečnou výsadou v destinácii je medzinárodné letisko v Piešťanoch, ktoré záujemcom umožňuje cestovať sem pohodlne a rýchlo,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

„Podľa štatistík z piešťanských kúpeľov  v minulom roku začal rásť počet návštevníkov prichádzajúcich z Kuvajtu. Našim cieľom je, aby sme tieto čísla zvýšili na počty pred pandémiou, nakoľko  práve z tejto krajiny sme mali najvyššiu návštevnosť oproti ostatným štátom okolo Perzského zálivu. Marketingovými aktivitami, prezentáciou v médiách i osobnými obchodnými stretnutiami na to teraz nadväzujeme, pričom upriamujeme pozornosť na celý Trnavský kraj – od Žitného ostrova až po Záhorie,“ vysvetlila Agáta Mikulová, riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj.

Na prezentáciu prišli zástupcovia cestovných kancelárií, ktoré pobyty v Piešťanoch svojim klientom už predtým ponúkali, ale aj touroperátori, pre ktorých je táto destinácia málo známa. Zhodli sa, že im bol predstavený produkt zaujímavý pre bonitnú klientelu.

„Piešťany sme prezentovali ako mesto zdravia, ktoré je plné zelene a rozprestiera sa okolo rieky  ponúkajúcej rozmanité možnosti na trávenie voľného času. Práve množstvo športových aktivít a kultúrnych podujatí má potenciál prilákať veľa Kuvajťanov. Piešťanský región je totiž atraktívny nie len pre klientov prichádzajúcich za kúpeľnou liečbou, ale aj pre ich blízkych,  ktorí chcú dovolenku tráviť aktívne, spoznávať kultúrne pamiatky, užívať si pre nich vzácnu zeleň alebo nakupovať,“  dodala Tatiana Nevolná, riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany.

„Ochorenia pohybového aparátu, potreba rehabilitácie, ale aj čoraz dôležitejšia prevencia. Na to všetko sa v piešťanských kúpeľoch zameriavame a mimoriadne liečivé účinky piešťanského bahna a termálnej vody sú v Kuvajte dobre známe. Predstavili sme im však aj medicínske novinky a rôzne druhy inovatívnej liečby, vďaka ktorým v pomoci našim klientom napredujeme,“ zdôraznil Boris Bánovský, lekársky riaditeľ Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany.

Dobrou správou je, že sa zjednodušil proces vydávania víz, čo nepochybne nárastu návštevnosti z Kuvajtu prospeje. Ide teda o trh, ktorý má potenciál aj na zavedenie priameho leteckého spojenia, pri ktorom by bolo využité medzinárodné letisko priamo v kúpeľnom meste Piešťany.

 

Minulý rok pomohla župná Nadácia DAR 37 rodinám. Vo finančnej podpore pokračuje

Správna rada Nadácie DAR Trnavského samosprávneho kraja schválila rozdelenie finančných prostriedkov za rok 2023 vo výške 5-tisíc eur medzi 37 žiadateľov o pomoc, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii. Okrem toho členovia správnej rady schválili aj rozpočet na rok 2024 v celkovej výške 8-tisíc eur.

„Prostredníctvom župnej Nadácie DAR každoročne podávame pomocnú ruku jednotlivcom aj rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi. Počas jej takmer 20-ročnej existencie sme pomohli zvládnuť zložité životné situácie už viac ako 530 rodinám. Ešte pred koncom roka 2023 sme rozdelili vyše 5-tisíc eur medzi ďalších 37 rodín. Finančný príspevok na opravu strechy, ktorú poškodila víchrica, získala napríklad ťažko chorá matka z Dunajskej Stredy. Rodina chlapca so zdravotným znevýhodnením zo Skalice použila príspevok na doplatok za invalidný vozík. Nadácia finančne prispela aj rodine z Bieleho Kostola, ktorá v dôsledku výbuchu plynu prišla o bývanie,“ uviedla trnavská vicežupanka a členka nadácie Veronika Buc.

Finančné prostriedky žiadatelia použijú predovšetkým na preplatenie liečebných nákladov a rehabilitácií, úhradu životných potrieb, nákup zdravotníckych pomôcok, na charitu, odstránenie následkov živelných pohrôm a v neposlednom rade aj na podporu športovej či umeleckej činnosti. Nadácia DAR zároveň naďalej zostáva s podporenými žiadateľmi v kontakte s cieľom dlhodobej podpory a pomoci.

„Cielená pomoc obyvateľom Trnavského kraja by nebola možná bez vyzbieraných 2 % z daní z príjmov fyzických a právnických osôb či dobrovoľných príspevkov darcov. Sme vďační každému jednému za podporu a solidaritu s tými, ktorí potrebujú našu pomoc najviac,“ uviedla správkyňa župnej nadácie Ivana Ondrušková.

K aktivitám Nadácie DAR patrí aj pravidelná organizácia zbierok šatstva, potravín či drogérie. Pred Vianocami usporiadala charitatívne bazáre na Úrade TTSK a na nádvorí župného Divadla Jána Palárika v Trnave. Výnos z oboch akcií bol taktiež použitý na pomoc chorým ľuďom a obyvateľom kraja na prekonanie zložitých životných situácií.

Od roku 2004 do konca roka 2023 Nadácia DAR rozdelila viac ako 200-tisíc eur, z toho viac ako 160-tisíc eur fyzickým osobám, predovšetkým na zabezpečenie starostlivosti o zdravotne znevýhodnených, či na preklenutie ťažkej životnej situácie. Pomoc od Nadácie DAR dostalo doposiaľ 537 rodín a 30 organizácií.

Činnosť župnej Nadácie DAR je možné podporiť formou dobrovoľného jednorazového alebo pravidelného príspevku na účet SK23 5600 0000 0010 4998 5001. Viac informácii je dostupných na https://trnava-vuc.sk/nadacia-dar

Župa spúšťa dotačnú výzvu pre všeobecných lekárov. Požiadať o financie môžu aj lekári špecialisti.

Trnavský samosprávny kraj spustí v pondelok 15. januára 2024 dve dotačné výzvy určené na podporu a rozvoj zdravotníctva. V aktuálnom roku župa pokračuje s finančnou podporou pre všeobecných lekárov. Novinkou je motivačný program pre nových aj existujúcich lekárov – špecialistov v nedostatkových odboroch. V tomto roku župa zo svojho rozpočtu na zdravotnícke dotácie vyčlenených dokopy 400-tisíc eur, pričom predkladanie žiadostí prebieha elektronicky počas celého kalendárneho roka.

„Oblasť zdravotníctva má v Trnavskom kraji vysokú prioritu. Vďaka novootvoreným ambulanciám kardiológie a neurológie sme rozšírili poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odboroch, po ktorých bol od pacientov veľký dopyt. Aktuálne napríklad začíname s budovaním nového Psycho-sociálneho centra v Trnave a plánujeme aj pokračovať v podpore rozširovania poskytovania zdravotnej starostlivosti v ďalších okresoch. Za potrebné považujeme vytvárať atraktívne podmienky osobitne pre mladých lekárov, preto sme sa ich opäť rozhodli podporiť. Sumu 400-tisíc eur sme vyčlenili na rozvoj a podporu zdravotníctva prostredníctvom dotačných schém, o ktoré sa môžete uchádzať už od pondelka  15. januára,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Noví poskytovatelia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti môžu využiť podporu vo forme jednorazového príspevku pre nového poskytovateľa na vybavenie novej ambulancie v maximálne výške 20-tisíc eur, príspevku na úhradu nájomného v maximálne výške 200 eur mesačne, či príspevku na mzdu ďalšieho zdravotníckeho pracovníka do výšky tisíc eur mesačne. Existujúci poskytovatelia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa môžu uchádzať o dotácie vo forme jednorazového príspevku na rekonštrukciu a rozšírenie priestorov ambulancie v maximálnej výške 10-tisíc eur, jednorazového príspevku na materiálno-technické vybavenie ambulancie do výšky 5-tisíc eur, príspevku na úhradu nájomného vo výške maximálne 200 eur mesačne, či príspevku na mzdu ďalšieho zdravotníckeho pracovníka v maximálnej výške tisíc eur mesačne. Na tento účel je určených 200-tisíc eur.

Cieľom Trnavskej župy je zvýšiť kvalitu a dostupnosť všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na území kraja prostredníctvom dotácií aj pre všeobecné ambulancie, ktoré sú výučbovými zdravotníckymi zariadeniami pre lekárov pripravujúcich sa na atestáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, formou jednorazového príspevku. Zároveň im župa poskytne príspevky k mzde rezidentov, či dotácií pre začínajúcich lekárov v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria a lekárov špecialistov, ktorí prevezmú ambulanciu od všeobecného lekára pre dospelých alebo všeobecného lekára pre deti a dorast alebo si zmenia alebo rozšíria už skôr vydané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia o uvedené odbory. Tí majú možnosť získať príspevok na založenie a vybavenie ambulancie.

Trnavská župa chce na svojom území posilniť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti i poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Ide najmä o odbory diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, neurológia, reumatológia, vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia, psychiatria, klinická logopédia, klinická psychológia, geriatria a dermatovenerológia.

Žiadosti o dotácie sa podávajú elektronicky prostredníctvom webovej stránky a sú vyhodnocované priebežne. Žiadateľmi môžu byť právnické osoby alebo fyzické osoby a aj podnikatelia, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť na území kraja.

 

Zástupcovia združenia Samosprávne kraje Slovenska sa v Košiciach stretli s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

Županka a župani prijali pozvanie prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej na novoročné stretnutie zástupcov samospráv. Štvrtkové prijatie sa uskutočnilo v priestoroch Historickej radnice mesta Košice.

Prezidentka v slávnostnom príhovore poukázala na nezastupiteľné postavenie územnej samosprávy na Slovensku, ktoré nie je tvorené len úradmi a úradníkmi, ale aj obyvateľmi, ktorí potrebujú mať zabezpečené dostatočné služby pre kvalitu ich života. “Silné samosprávne obce, mestá a územné celky sú najlepšou poistkou demokracie, akú krajina môže mať. Práve rok 2024 predstavuje príležitosť obnoviť partnerský dialóg medzi vládou a samosprávami,” povedala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Predseda SK8 Jozef Viskupič v príhovore poukázal aj na to, že krízy, ktorým v posledných rokoch krajina čelila ukázali, že samosprávy sú životaschopné, akcieschopné, flexibilné a dokážu efektívne zabezpečovať úlohy, ktoré sú nevyhnutné pre život obyvateľov.

 “Naše skúsenosti však ukazujú aj na potrebu posilnenia kompetencií žúp, a jasnejšieho vymedzenia vo vzťahu k vláde SR, ale aj k miestnym samosprávam. Zároveň, pre lepšie a efektívnejšie fungovanie našich regiónov v prospech občanov je nevyhnutné zlepšiť komunikáciu medzi štátom a samosprávami, aby sa už neopakovala situácia, keď vláda zasahovala do fungovania samospráv bez dialógu,” povedal trnavský župan a predseda SK8 Jozef Viskupič.

Predstavitelia samospráv verejne poďakovali hlave štátu za porozumenie, pomoc a podporu, ktorú vo vzťahu k samosprávnym krajom počas výkonu svojej funkcie zastávala.