Krajský Kiraton 3 priniesol kvalitné nápady na podporu rozvoja dobrovoľníctva

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou (KIRA) a Dobrovoľníckym centrom Trnavského kraja organizoval tretí ročník krajského hackathonu s názvom Kiraton. Úspešné 24-hodinové podujatie sa prvýkrát konalo v priestoroch Elektrárne Piešťany, a to 22. a 23. septembra 2023. Víťazom krajského hackathonu sa spomedzi šiestich tímov stal tím Myška prepája, ktorý predstavil aplikáciu na prepájanie verejného a súkromného sektora s neziskovými organizáciami. Cieľom je efektívne osloviť nových dobrovoľníkov z radov študentov župných stredných škôl.

„Vznikom Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja sme spustili systematickú podporu dobrovoľníctva. Dlho sme si však kládli otázku, ako zvýšiť počet dobrovoľníkov z radov mladých ľudí a ako efektívne prepájať župné organizácie v tejto oblasti. Veľmi ma teší, že desiatky inovátorov po 24 hodinách práce priniesli kvalitné a užitočné nápady, ktoré reálne pomôžu rozvoju dobrovoľníctva v Trnavskom kraji. Aby neostalo iba pri slovách, s víťazným tímom budeme spolupracovať na uvedení ich nápadu do praxe. Tohtoročný víťazný tím Myška prepája dostal okrem finančnej odmeny 2.500 eur aj možnosť sa aktívne spolupodieľať na zavedení daného projektu do praxe s realizačným rozpočtom 10.000 eur,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Na treťom ročníku krajského hackathonu sa zúčastnilo celkovo 23 ľudí v šiestich tímoch. Počas 24-hodinového podujatia boli účastníkom k dispozícii mentori z akademickej obce sektora, neziskových organizácii a verejnej správy. Jednotlivé návrhy posudzovala počas záverečnej prezentácie trojčlenná odborná porota, ktorá víťazný tím odmenila sumou 2.500 eur.

Víťazom Kiratonu sa stal tím Myšky, ktorý vymyslel networkingovú aplikáciu na prepájanie verejného sektora, neziskových organizácií ako aj potenciálnych sponzorov, čoho výsledkom má byť efektívnejšie oslovenie dobrovoľníkov spomedzi študentov župných stredných škôl, ich ďalšie vzdelávanie a motivácia. Ako povedal Ivan Samko z víťazného tímu, „účasťou na Kiratone sme získali novú a hlavne pozitívnu skúsenosť. Vytvorila sa tu skvelá atmosféra, vďaka čomu sme nemali pocit, že o niečo súťažíme, pretože všetkých zúčastnených spájala rovnaká myšlienka – pomoc dobrovoľníctvu.“

Cieľom tretieho ročníka krajského hackathonu bolo hľadať riešenia na vytváranie podmienok pre dlhodobý, efektívny a systematický rozvoj spoločnosti, regiónu, ale aj samotných dobrovoľníkov. Išlo o oblasti aktívnej pomoci dobrovoľníkov, realizáciu vzdelávacích aktivít, vytvorenie dlhodobého dobrovoľníckeho programu, ale aj vybudovanie dostupných komunikačných kanálov.

Župa ocenila viac ako 50 osobností kraja. Cena predsedu bola udelená aj za záchranu ľudských životov

V Divadle Jána Palárika v Trnave sa v pondelok 25. septembra 2023 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie výročnej Ceny Trnavského samosprávneho kraja. Najvyššie župné ocenenie za mimoriadny prínos k rozvoju kraja v siedmich oblastiach si prevzalo 33 jednotlivcov a kolektívov. Súčasťou tohtoročných oceňovaní bolo aj udelenie Ceny predsedu Trnavského samosprávneho kraja, ktorú získalo dokopy 12 jednotlivcov a kolektívov.

„V Trnavskom kraji sa môžeme pýšiť úspešnými a rešpektovanými osobnosťami v rôznych oblastiach, ktoré majú mimoriadny prínos k rozvoju kraja. Sú to vedci, pedagógovia, lekári a ďalší, ktorí sa presadili a uplatnili doma ale i v zahraničí. Ako prejav uznania a vďaky sme odovzdali najvyššie župné ocenenie 33 jednotlivcom a kolektívom. Rozhodol som sa tiež udeliť Cenu predsedu kraja, ktorú získalo 10 osobností a 2 kolektívy. Poďakovanie patrí všetkým aj za to, že zo Slovenska neodišli, prípadne sa po získaných skúsenostiach vrátili späť a svojimi schopnosťami a ľudským i profesijným potenciálom a výsledkami prispievajú k tomu, aby sa aj náš kraj stával lepším miestom pre život a atraktívnym pre všetkých, ktorí k nám na kratší či dlhší čas zavítajú,” uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že laureáti boli ocenení v siedmich oblastiach a to doprava, kultúra, občianska spoločnosť, sociálna starostlivosť, školstvo,  šport a zdravotníctvo.

Medzi ocenenými bol napríklad historik, archeológ, publicista a riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Jozef Urminský, ktorý Cenu TTSK získal za prínos v oblasti záchrany lokálnej histórie. Ocenenie za zásluhy v oblasti sociálnej pomoci získala Zuzana Paxianová, ktorá je vedúcou sestrou v Domove sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi. Ďalšou ocenenou bola lekárka Danka Pražienková, ktorá okrem iného vyniká aj ľudským prístupom k pacientom. Cena predsedu TTSK bola udelená napríklad Romanovi Bačovi, ktorý spolu so svojimi kolegami zachránil život ich ďalšiemu spolupracovníkovi.

Mená ocenených laureátov Cenou TTSK schválili krajskí poslanci na svojom májovom zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Cena TTSK sa každoročne udeľuje za mimoriadny prínos k rozvoju kraja. Aj týmto spôsobom kraj vyjadruje vďaku za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, ako aj za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva. Nominácie mohla posielať aj verejnosť.

Župa ocenila viac ako 50 osobností kraja. Cena predsedu bola udelená aj za záchranu ľudských životov

V Divadle Jána Palárika v Trnave sa v pondelok 25. septembra 2023 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie výročnej Ceny Trnavského samosprávneho kraja. Najvyššie župné ocenenie za mimoriadny prínos k rozvoju kraja v siedmich oblastiach si prevzalo 33 jednotlivcov a kolektívov. Súčasťou tohtoročných oceňovaní bolo aj udelenie Ceny predsedu Trnavského samosprávneho kraja, ktorú získalo dokopy 12 jednotlivcov a kolektívov.

„V Trnavskom kraji sa môžeme pýšiť úspešnými a rešpektovanými osobnosťami v rôznych oblastiach, ktoré majú mimoriadny prínos k rozvoju kraja. Sú to vedci, pedagógovia, lekári a ďalší, ktorí sa presadili a uplatnili doma ale i v zahraničí. Ako prejav uznania a vďaky sme odovzdali najvyššie župné ocenenie 33 jednotlivcom a kolektívom. Rozhodol som sa tiež udeliť Cenu predsedu kraja, ktorú získalo 10 osobností a 2 kolektívy. Poďakovanie patrí všetkým aj za to, že zo Slovenska neodišli, prípadne sa po získaných skúsenostiach vrátili späť a svojimi schopnosťami a ľudským i profesijným potenciálom a výsledkami prispievajú k tomu, aby sa aj náš kraj stával lepším miestom pre život a atraktívnym pre všetkých, ktorí k nám na kratší či dlhší čas zavítajú,” uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že laureáti boli ocenení v siedmich oblastiach a to doprava, kultúra, občianska spoločnosť, sociálna starostlivosť, školstvo,  šport a zdravotníctvo.

Medzi ocenenými bol napríklad historik, archeológ, publicista a riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Jozef Urminský, ktorý Cenu TTSK získal za prínos v oblasti záchrany lokálnej histórie. Ocenenie za zásluhy v oblasti sociálnej pomoci získala Zuzana Paxianová, ktorá je vedúcou sestrou v Domove sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi. Ďalšou ocenenou bola lekárka Danka Pražienková, ktorá okrem iného vyniká aj ľudským prístupom k pacientom. Cena predsedu TTSK bola udelená napríklad Romanovi Bačovi, ktorý spolu so svojimi kolegami zachránil život ich ďalšiemu spolupracovníkovi.

Mená ocenených laureátov Cenou TTSK schválili krajskí poslanci na svojom májovom zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Cena TTSK sa každoročne udeľuje za mimoriadny prínos k rozvoju kraja. Aj týmto spôsobom kraj vyjadruje vďaku za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, ako aj za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva. Nominácie mohla posielať aj verejnosť.

Župa ocenila viac ako 50 osobností kraja. Cena predsedu bola udelená aj za záchranu ľudských životov

V Divadle Jána Palárika v Trnave sa v pondelok 25. septembra 2023 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie výročnej Ceny Trnavského samosprávneho kraja. Najvyššie župné ocenenie za mimoriadny prínos k rozvoju kraja v siedmich oblastiach si prevzalo 33 jednotlivcov a kolektívov. Súčasťou tohtoročných oceňovaní bolo aj udelenie Ceny predsedu Trnavského samosprávneho kraja, ktorú získalo dokopy 12 jednotlivcov a kolektívov.

„V Trnavskom kraji sa môžeme pýšiť úspešnými a rešpektovanými osobnosťami v rôznych oblastiach, ktoré majú mimoriadny prínos k rozvoju kraja. Sú to vedci, pedagógovia, lekári a ďalší, ktorí sa presadili a uplatnili doma ale i v zahraničí. Včera sme ako prejav uznania a vďaky odovzdali najvyššie župné ocenenie 33 jednotlivcom a kolektívom.  Rozhodol som sa tiež udeliť Cenu predsedu kraja, ktorú získalo 10 osobností a 2 kolektívy. Poďakovanie patrí všetkým aj za to, že zo Slovenska neodišli, prípadne sa po získaných skúsenostiach vrátili späť a svojimi schopnosťami a ľudským i profesijným potenciálom a výsledkami prispievajú k tomu, aby sa aj náš kraj stával lepším miestom pre život a atraktívnym pre všetkých, ktorí k nám na kratší či dlhší čas zavítajú,” uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že laureáti boli ocenení v siedmich oblastiach a to doprava, kultúra, občianska spoločnosť, sociálna starostlivosť, školstvo,  šport a zdravotníctvo.

Medzi ocenenými bol napríklad historik, archeológ, publicista a riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Jozef Urminský, ktorý Cenu TTSK získal za prínos v oblasti záchrany lokálnej histórie. Ocenenie za zásluhy v oblasti sociálnej pomoci získala Zuzana Paxianová, ktorá je vedúcou sestrou v Domove sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi. Ďalšou ocenenou bola lekárka Danka Pražienková, ktorá okrem iného vyniká aj ľudským prístupom k pacientom. Cena predsedu TTSK bola udelená napríklad Romanovi Bačovi, ktorý spolu so svojimi kolegami zachránil život ich ďalšiemu spolupracovníkovi.

Mená ocenených laureátov Cenou TTSK schválili krajskí poslanci na svojom májovom zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Cena TTSK sa každoročne udeľuje za mimoriadny prínos k rozvoju kraja. Aj týmto spôsobom kraj vyjadruje vďaku za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, ako aj za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva. Nominácie mohla posielať aj verejnosť.

Krajský Kiraton 3 priniesol kvalitné nápady na podporu rozvoja dobrovoľníctva

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou (KIRA) a Dobrovoľníckym centrom Trnavského kraja organizoval tretí ročník krajského hackathonu s názvom Kiraton. Úspešné 24-hodinové podujatie sa prvýkrát konalo v priestoroch Elektrárne Piešťany, a to 22. a 23. septembra 2023. Víťazom krajského hackathonu sa spomedzi šiestich tímov stal tím Myšky, ktorý predstavil aplikáciu na prepájanie verejného a súkromného sektora s neziskovými organizáciami. Cieľom je efektívne osloviť nových dobrovoľníkov z radov študentov župných stredných škôl.

„Vznikom Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja sme spustili systematickú podporu dobrovoľníctva. Dlho sme si však kládli otázku, ako zvýšiť počet dobrovoľníkov z radov mladých ľudí a ako efektívne prepájať župné organizácie v tejto oblasti. Veľmi ma teší, že desiatky inovátorov po 24 hodinách práce priniesli kvalitné a užitočné nápady, ktoré reálne pomôžu rozvoju dobrovoľníctva v Trnavskom kraji. Aby neostalo iba pri slovách, s víťazným tímom budeme spolupracovať na uvedení ich nápadu do praxe. Tohtoročný víťazný tím Myšky dostal okrem finančnej odmeny 2.500 eur aj možnosť sa aktívne spolupodieľať na zavedení daného projektu do praxe s realizačným rozpočtom 10.000 eur,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Na treťom ročníku krajského hackathonu sa zúčastnilo celkovo 23 ľudí v šiestich tímoch. Počas 24-hodinového podujatia boli účastníkom k dispozícii mentori z akademickej obce sektora, neziskových organizácii a verejnej správy. Jednotlivé návrhy posudzovala počas záverečnej prezentácie trojčlenná odborná porota, ktorá víťazný tím odmenila sumou 2.500 eur.

Víťazom Kiratonu sa stal tím Myšky, ktorý vymyslel networkingovú aplikáciu na prepájanie verejného sektora, neziskových organizácií ako aj potenciálnych sponzorov, čoho výsledkom má byť efektívnejšie oslovenie dobrovoľníkov spomedzi študentov župných stredných škôl, ich ďalšie vzdelávanie a motivácia. Ako povedal Ivan Samko z víťazného tímu, „účasťou na Kiratone sme získali novú a hlavne pozitívnu skúsenosť. Vytvorila sa tu skvelá atmosféra, vďaka čomu sme nemali pocit, že o niečo súťažíme, pretože všetkých zúčastnených spájala rovnaká myšlienka – pomoc dobrovoľníctvu.“

Cieľom tretieho ročníka krajského hackathonu bolo hľadať riešenia na vytváranie podmienok pre dlhodobý, efektívny a systematický rozvoj spoločnosti, regiónu, ale aj samotných dobrovoľníkov. Išlo o oblasti aktívnej pomoci dobrovoľníkov, realizáciu vzdelávacích aktivít, vytvorenie dlhodobého dobrovoľníckeho programu, ale aj vybudovanie dostupných komunikačných kanálov.

Župa posilňuje spoluprácu s taiwanským regiónom

Trnavský samosprávny kraj posilňuje dobré vzťahy so zahraničnými regiónmi, ako aj zastúpeniami krajín na Slovensku. Od roku 2022 spolupracuje župa aj s taiwanským regiónom Yilan, a to na základe dohody o vzájomnej spolupráci, v rámci ktorej bude v taiwanskom prístave Su’ao osadený pamätník venovaný Móricovi Beňovskému. Trnavská župa nadviazala s regiónom Yilan spoluprácu aj v ďalších oblastiach.

„Veľmi ma teší, že vytvárame a naďalej rozvíjame dobré vzťahy s regiónmi ďaleko za hranicami nášho kraja, Slovenska, ale aj Európy. Už viac ako rok spolupracujeme s taiwanským regiónom Yilan vo viacerých oblastiach. Jednou z prvých naplánovaných spoločných aktivít je osadenie pamätníka Mórica Beňovského priamo na Taiwane v prístave, na ktorom sa pred vyše 250 rokmi vylodil po úteku z vyhnanstva. Pamätník je už hotový a v prístave Su’ao bude osadený budúci rok,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič, pričom sa s vedúcim zastúpenia Taipei na Slovensku David Lee stretol počas uplynulého mesiaca.

Spolupráci s regiónom Yilan predchádzala pracovná cesta predstaviteľov župy na Taiwane ešte v septembri 2019. Jej cieľom bola prezentácia Trnavského kraja potenciálnym investorom a rozvoj vzájomnej spolupráce v oblasti hospodárstva a obchodu. Dohodu o vzájomnej spolupráci Trnavského samosprávneho kraja s regiónom Yilan schválili krajskí poslanci na svojom zasadnutí v máji 2022.

 

„Som vďačný za spoluprácu s Trnavským krajom a práve v podobe Mórica Beňovského nás spája história a verím, že aj budúcnosť. Sme otvorení aj ďalším formám spolupráce a podpory. Nedávno som navštívil mládežnícky hokejový turnaj v Trnave a pozitívne ma prekvapili mladé talenty. S pánom županom sme sa zhodli, že je potrebné talentovaných hráčov podporovať. Verím, že podobné talenty nám budú rásť aj na Taiwane,“ povedal vedúci zastúpenia Taipei na Slovensku David Lee.

 

Trnavský samosprávny kraj sa zapája do diania na európskej scéne prostredníctvom Zastúpenia TTSK v Bruseli, kde počas minulého roka otvoril aj svoju kanceláriu. Podpredseda TTSK József Berényi zastupuje kraj v Európskom výbore regiónov i v medziregionálnej skupine pre automobilový priemysel v Karpatskej skupine. TTSK je členom Združenia pre súdržnosť („Cohesion Alliance“), Združenia automobilových zručností („Automotive Skills Alliance“) a podieľal sa na vzniku Združenia automobilových regiónov („Automotive Regions Alliance“).

 

Župa dlhodobo spolupracuje s viacerými regiónmi v rámci Európy. S partnerským Juhomoravským krajom oslávila župa minulý rok 15. výročie intenzívne spolupráce, ktorú povýšili spoločným založením Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Veľká Morava. Okrem toho župa spolupracuje na základe memoránd napríklad s rakúskou spolkovou krajinou Dolné Rakúsko, gréckou Krétou či Varaždínskou župou v Chorvátsku.

Trnavská arcidiecézna charita otvorila unikátne centrum pre ľudí bez domova

Po dvoch rokoch výstavby predstavila v stredu Trnavská arcidiecézna charita verejnosti nové Centrum pomoci človeku. S ľuďmi bez domova bude pracovať v priestoroch, ktoré spĺňajú európske štandardy a sú na slovenské pomery výnimočné.

Dostanú tu komplexné služby – výdaj teplého jedla a suchej stravy, výdaj oblečenia zo sociálneho šatníka, ako aj individuálne sociálne poradenstvo. Využívať budú môcť priestory pre osobnú hygienu, ktoré sú prispôsobené aj pre imobilných ľudí. Vybavenosť a veľkosť centra umožní charite intenzívnejšiu prácu s klientmi. Zapájať ich môže do skupinových aktivít, poskytnúť im priestor, kde si v pokoji prečítajú knihu alebo premietnu film.

Riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslav Dzurech neskrýval na oficiálnom otvorení centra svoju spokojnosť. „Po úspešnej dostavbe a kolaudácii cítime veľkú radosť. Práve motivujúce prostredie a kvalitná sociálna služba môžu byť rozhodujúce pri vykročení z problémov, ktoré vyústili až do života na ulici. Toto moderné centrum je slovenským unikátom a chceme veriť, že sociálne služby pre ľudí bez domova dostanú po pozitívnych skúsenostiach z Trnavy podporu a  šancu napredovať aj v iných slovenských mestách,“ povedal.

Na výstavbu centra získala Trnavská arcidiecézna charita 1 200 000 eur z európskych fondov. Pre zdražovanie v stavebníctve však náklady narástli napokon narástli až na 1 800 000 eur. S dofinancovaním Centra pomoci človeku charite pomohol zriaďovateľ, Arcibiskupský úrad v Trnave a tiež partneri Mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj. Primátor Mesta Trnava Peter Bročka na margo výstavby centra povedal: „Spolupráca medzi mestom a Trnavskou arcidiecéznou charitou funguje už dlhé roky a som rád, že sme mohli byť súčasťou aj tohto projektu a podporiť ho finančnými prostriedkami. Centrum pomoci človeku bude prínosné nielen pre samotných ľudí bez domova, ale pre celú spoločnosť. Aj symbolicky – tým, že stojí priamo v centre mesta – vysiela signál, že sociálne témy nepatria na perifériu mesta ani nášho záujmu, ale týkajú sa nás všetkých.“  

Podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja, Jozefa Viskupiča, bola finančná podpora výstavby centra rozumnou voľbou. „Verím, že nové centrum oproti tomu pôvodnému poskytne väčší priestor pre prácu s ľuďmi bez domova. Niektorí z nich stratili zamestnanie, milovanú osobu alebo majú vážne zdravotné problémy či inú nepriaznivú životnú situáciu, pre ktorú sa dostali na ulicu. Je na nás všetkých, aby sme im pomohli vrátiť sa k dôstojnejšiemu životu a opätovnému začleneniu do spoločnosti,“ hodnotil.

post test with img

asd

Čo ponúkajú župné inštitúcie počas podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva?

Trnavský samosprávny kraj sa opäť aktívne zapája do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva, tentokrát pod heslom „Dedičstvo, ži!“. Župa prostredníctvom kultúrnych inštitúcií, ktorých je zriaďovateľom pripravila pre návštevníkov zaujímavé aktivity, vrátane prednášok a výstav. Dni európskeho kultúrneho dedičstva trvajú počas celého septembra.

„Celoročne, a teda aj počas podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva je cieľom trnavskej župy vzbudiť záujem obyvateľov a návštevníkov kraja o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu. Aj vďaka rozmanitosti jednotlivých regiónov nášho kraja ponúkame záujemcom o kultúru bohatú a pestrú ponuku galérií, múzeí a ďalších inštitúcií,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že župa na svojom území dokopy zriaďuje 18 kultúrnych inštitúcii.

Galéria Jána Koniarka v Trnave pripravila otvorenie troch výstav od autorov Oľgy Paštékovej, Jána Zelinku a Jiřího Kovandy, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 28. septembra 2023 o 18:00 hodine v priestoroch Synagógy-Centra súčasného umenia. Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch redstaví výstavu zameranú na prezentáciu modelov lietadiel, na ktorých lietali a bojovali slovenskí letci počas 2. svetovej vojny. Pozrieť si ju bude možné vo štvrtok 21. septembra 2023 o 16:30 hodine priamo v múzeu.

Súčasťou podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva bude aj Deň otvorených dverí Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede, a to v sobotu 23. septembra 2023 medzi 10:00 a 16:00 hodinou. Návštevníci si budú môcť bezplatne v celom areáli pozrieť prehliadky aktuálnych premietanie filmov.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993 a Trnavský samosprávny kraj sa zapojil prostredníctvom svojich organizácií v roku 2002. Prehľad podujatí na www.dekd.sk. 

Trnavský kraj navštívil John Mucha, vnuk svetoznámeho maliara

Trnavský župan Jozef Viskupič privítal v Trnavskom kraji Johna Muchu, vnuka svetoznámeho maliara Alfonsa Muchu a zároveň predsedu Muchovej nadácie. Okrem oficiálneho privítania na úrade bola súčasťou programu aj návšteva medzinárodného filmového festivalu CINEMATIK v Piešťanoch, kde sa konala dokumentárneho filmu „Svet podľa Muchu“.

„Som rád, že pozvanie do Trnavského kraja prijal John Mucha, vnuk svetoznámeho maliara Alfonsa Muchu. Úspešná spolupráca medzi župou a Nadáciou Mucha sa začala otvorením výstavy Kvetinové svety, ako aj podpisom memoranda o spolupráci. Rozhodli sme sa šíriť povedomie o umeleckom odkaze a dielach významného českého maliara a pripojili sme sa aj k projektu Muchova cesta, ktorého súčasťou sú už naši partneri z južnej Moravy. Som presvedčený, že odkaz a dielo Alfonsa Muchu má potenciál prilákať do Piešťan množstvo milovníkov umenia a kultúry. Rovnako verím, že svojich priaznivcov si nájde aj dokumentárny film Svet podľa Muchu, ktorý sme dnes mali možnosť vidieť,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že dokumentárny film z dielne režiséra Romana Vávru bol premietaný na aktuálnom medzinárodnom filmovom festivale CINEMATIK v Piešťanoch.

Snímok predstavuje osud jedného z najslávnejších českých maliarov Alfonsa Muchu. Celý príbeh hovorí vo filme jeho syn Jiří, ktorý sa písaním otcovej biografie vyrovnáva s jeho odkazom a otázkou, prečo otec na vrchole slávy opustil Paríž, bohatstvo aj umelecké prostredie a usiloval sa o návrat do Čiech. Jiří Mucha sa pohybuje v priestoroch starobylého bytu, ktorý je plný odkazov na svetoznámeho umelca.

„Sedieť v hľadisku a spolu s ostatnými divákmi vnímať film o mojom starom otcovi bolo emocionálnym zážitkom. Rovnako ma veľmi teší aj  záujem ľudí o výstavu v Piešťanoch. Som presvedčený, že odkaz a dielo môjho starého otca ostáva živé a nepochybujem, že šírenie jeho mena je v dobrých rukách. Budem rád, ak budeme s Trnavským krajom spolupracovať aj pri ďalších projektoch,“ doplnil John Mucha.

Svetoznámy umelec miloval Piešťany a do tunajších kúpeľov sa rád vracal. Z vďačnosti v hotelu Thermia Palace zanechal svoju jedinú veľkú olejomaľbu so slovenským námetom.

Projekt Muchovej cesty iniciovala Nadácia Mucha a formálne ho potvrdila Memorandom o spolupráci pri prezentácii odkazu a diela Alfonsa Muchu a spája miesta významne spojené so životom umelca. Stalo sa tak behom slávnostného večera k návratu Slovanskej epopeje do Moravského Krumlova 10. septembra 2021.