Ako zbierať dáta o doprave a využívať ich na podporu rozvoja aktívnej mobility? Odpovede ponúkol seminár siete CIVINET v Trnave.

Posledný marcový týždeň sa konal v Trnave seminár siete CIVINIET, ktorý bol zameraný na zber dát na podporu aktívnej mobility a udržateľnej dopravy.

Seminár bol zahájený krátkym príhovorom zo strany CIVINETU a taktiež zo strany primátora mesta Trnava, Petra Bročku. Z hľadiska cyklistickej dopravy patrí Trnava k najaktívnejším mestám na Slovensku. Po zahájení semináru nasledovali prednášky, ktoré boli zamerané k využitiu dát slúžiacich  rozvoju cyklistickej dopravy. Prvá prednáška zahŕňala informácie o dopravných dátach a taktiež bola predstavená aktivita a projekty ktorými Trnava podporuje rozvoj cyklistickej dopravy na svojom území.  Ďalšia prednáška sa zaoberala spracovaním a využívaním dát v TTSK, ktorú prezentovala za TTSK Silvia Prokopová. Ďalej bolo spomenuté zlepšenie mikromobility v Dubnici nad Váhom za pomoci programu RAPTOR od EIT Urban Mobility, či nástroje na participatívny zber dát o cyklistickej doprave v Belgicku ako sú PING a Telraam, taktiež sa o svoje skúsenosti podelilo OZ Bajkom, ktorému prístroj Telraam pomohol zistiť za krátky čas reálnu dopravnú premávku vo vybraných lokalitách mesta Ružomberok. Ďalej sme získali informácie o doprave v Ostrave, identifikáciu kritických bodov, taktiež informácie o bezpečnosti v okolí škôl pomocou analýzy veľkých dát.

Seminár bol ukončený „cykloexkurziou“ po Trnave, ktorá sa konala pod vedením zástupcu Mestského úradu Trnava. Táto exkurzia bola výborným ukončením semináru, pretože bola plná inšpirácii, zdieľania skúseností a znalostí, ktoré môžu posunúť aktívnu mobilitu a zber dát na novú úroveň.

Referát cyklodopravy,
Eva Farkašová
Silvia Prokopová

Cyklopúť Trnava – Nitra

Píšu o nás v BLESKU

Multiplikátorky mobility Trnavského samosprávneho kraja, Ing. Miriam Biskupičová, MBA a Ing. Viera Múdra, zavítali dňa 04.04.2024 s workshopom na tému „Udržateľná mobilita“ medzi gymnazistov na Bottovej ulici v Trnave.

Uvedomujeme si, že rozširovanie povedomia predovšetkým mladých ľudí, ktorí majú svoju budúcnosť pred sebou a dokážu sa sami rozhodnúť, v akom životnom prostredí chcú žiť a v akom stave ho chcú zanechať pre budúce generácie je v dnešnej dobe veľmi dôležité.

Aj preto sme sa rozhodli s cyklom vzdelávania pokračovať a tieto informácie posúvať medzi ďalších študentov. Veľmi milo nás prekvapila reakcia práve trnavských gymnazistov, ktorí o našom workshope napísali článok do školského časopisu.

Ako študenti našu prácu vnímali si môžete prečítať priamo na ich webstránke:

Akou cestou sa vybrať za udržateľnejšou mobilitou? – Nový Blesk (novyblesk.sk)

Sme presvedčení, že správne vzory, osveta a vzdelávanie v oblasti udržateľnej mobility časom prinesú svoje výsledky. Mladí ľudia vedia, čo je správne.

Študenti, ďakujeme vám!

Stredná odborná škola v Galante zorganizovala súťaž Mladý vodič 2024

Župná Stredná odborná škola technická Galanta zorganizovala v utorok 16. apríla 2024 v areáli SAD Dunajská Streda v Galante nultý ročník súťaže Mladý vodič 2024. Súťaže sa zúčastnili študenti aj bývalí absolventi župnej strednej školy, ktorí aktuálne pôsobia v oblasti verejnej dopravy. Cieľom je upriamiť pozornosť na bezpečnosť premávky, zvýšiť úroveň zručností mladých vodičov a motivovať študentov k profesionálnej práci vodiča.

„Naša župná SOŠ technická v Galante má vynikajúce technické zázemie, napríklad pre štúdium v odbore mechanik mechatronik, autoopravár mechanik, autoopravár elektrikár agromechanizátor, ako aj ďalšie strojárske odbory, o ktorých absolventov je v súčasnej dobe na trhu práce veľký záujem. Naším cieľom je aj prostredníctvom jedinečnej súťaže Mladý vodič zvýšiť pozornosť študentov na bezpečnosť premávky, rozšíriť ich vedomosti a zároveň ich aj motivovať k práci profesionálneho vodiča napríklad vo verenej doprave, kde je ich na celom Slovensku nedostatok,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že škola je zapojená aj do systému duálneho vzdelávania a študenti majú počas štúdia zabezpečený odborný výcvik vo firmách s možnosťou zamestnať sa ihneď po skončení štúdia.

Vedomostný test pozostával z úloh zameraných na dopravné predpisy, dopravné značky, technológie a poskytovanie prvej pomoci. Úlohy odzrkadľovali problematické situácie na cestách a ich riešenie. Praktická časť pozostávala z preverenia šoférskych zručností študentov, ktorí majú viac ako 18 rokov a sú držiteľmi vodičského preukazu. Súťažiaci absolvovali všetky typy parkovania vo vymedzenom čase, a hodnotiacej komisii predviedli napríklad aj otočku o 360 stupňov, cúvanie do garáže a jazdu pomedzi kužele.

Celkovo sa do súťaže zapojilo 17 študentov a absolventov školy, pričom víťazom v kategórií osobný automobil a v kategórií nákladných vozidiel zvíťazil Filip Valášek.

Stredná odborná škola technická v Galante ponúka študentom možnosť študovať v dvoch študijných odboroch, v štyroch učebných odboroch a škola ponúka aj nadstavbové štúdium. Jedným z nadstavbových programov je aj vyučenie sa za vodiča a dispečera. To je určené pre absolventov trojročných učebných odborov stredných odborných škôl, ktorí už majú stredné odborné vzdelanie. Viac o škole nájdete v brožúre KAM NA STREDNÚ.

Deň Zeme – každoročná demonštrácia na podporu ochrany životného prostredia

„STRETLI SME NEPRIATEĽA A ON SME MY“ je citát cieleného karikaturistického plagátu Walta Kellyho, ktorý v roku 1970 podporoval iniciatívu proti znečisteniu životného prostredia k prvému Medzinárodnému dňu Zeme.  Podľa environmentálnych skupín mal tiež zmeniť ľudské správanie a vyvolať zmeny v politike.

Odvtedy ubehlo presne 54 rokov. Medzinárodný deň Zeme sa v súčasnosti oslavuje v 192 krajinách sveta.

Vznikol ako reakcia na rozsiahle a nepretržité poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom a organizátorom prvého Medzinárodného dňa Zeme sa v roku 1970 stal environmentálny aktivista a senátor Spojených štátov z Wisconsinu Gaylord Nelson. Pohnútkou k tomuto kroku mu bolo zhliadnutie ropnej škvrny s rozlohou 2 100 km2, ktorá sa vytvorila po výbuchu z ropného vrtu 10 km od pobrežia Santa Barbary v Kalifornii. Do mora sa dostalo 11 miliónov litrov ropy, čo zabilo viac ako 10 000 morských vtákov, delfínov, tuleňov a uškatcov.

Ľudstvo si mnohokrát dôsledky svojich činov neuvedomuje a tak nám v roku 2024 už doslova „horí za pätami“. Pritom obrat a obrovský kolotoč zmien v životnom prostredí spôsobila len pred 260 rokmi priemyselná revolúcia.

Ako sa to všetko začalo?

Priemyselná revolúcia začala sa v roku 1760 v textilnom, neskôr v potravinárskom priemysle. Zásahom do manufaktúrnej výroby zmenila demografickú štruktúru krajiny. Ľudia sa presťahovali do miest. Nasledovala industrializácia (spriemyselňovanie), ktorá postupne menila pôvodne agrárnu krajinu na krajinu priemyselnú. Dramatické zmeny v životnom prostredí nastali rozvojom dopravy a ťažkého priemyslu (strojársky, hutnícky, chemický, energetický). Od tempa rozvoja industrializácie závisí aj rast životnej úrovne obyvateľstva. Nastala deľba práce, ako na bežiacom páse sa rozvinula veľkovýroba, mechanizácia a inštrumentalizácia pracovnej sily a neregulované využívanie neobnoviteľných prírodných zdrojov.

Prudký rozvoj technickej a technologickej stránky výroby od konca 18. storočia viedol k ďalšiemu rozvoju vied a neskôr k vedecko-technickej revolúcii.

Život v 21. storočí

V súčasnosti máme znečistené a zamorené všetky  biotické a abiotické zložky životného prostredia a Zem sa „pasuje“ s obrovským množstvom odpadov rôzneho druhu.

Dnes už vieme, že technický pokrok a neustále využívanie zdrojov našej planéty idú ruka v ruke s jej postupným drancovaním. Každým dňom sú dôsledky našich činov doslova viditeľnejšie a citeľnejšie v mnohých sférach nášho života.

Na jednej strane žijeme v neskutočnom blahobyte a luxuse, o ktorom naši predkovia ani nesnívali, na strane druhej si týmto spôsobom života devastujeme svoje životné prostredie a musíme znášať dôsledky v podobe rôznych neduhov od alergie, astmy až po mnohé ďalšie civilizačné a iné ochorenia. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označuje znečistenie ovzdušia ako najväčšie environmentálne riziko pre zdravie ľudí v Európe.

Aj preto začali kolegyne z Referátu mobility v spolupráci s Odborom školstva Trnavského samosprávneho kraja s edukáciou stredoškolákov v oblasti udržateľnej mobility. Vzdelávacie aktivity zameriavame predovšetkým na interakciu so študentami prostredníctvom ich aktívnej participácie tak, aby vlastnou skúsenosťou a myšlienkami dospeli k novým vzorcom zmýšľania a zmenám vlastného dopravného správania v prospech ekologických riešení v doprave, predovšetkým nemotorovou dopravou a cestovaním prostriedkami verejnej dopravy.

Zo spätnej väzby študentov sa dozvedáme, že ich najviac zaujímajú novinky a trendy v oblasti udržateľnej mobility, ako napr. zdieľaná individuálna doprava (bicykel, kolobežka, auto), ale aj využívanie telematických systémov pri riadení dopravných tokov, parkovaní, inšpirácie zo zahraničia, predovšetkým samostatné autobusové pruhy a semafory pre autobusy.

Študenti pozitívne vnímajú činnosti, do ktorých sa môžu aktívne zapájať. Sami vytvorili koncept ideálneho mesta ako miesta na život pre všetky vekové kategórie. Ocenili aktivitu, vďaka ktorej sa dozvedeli o rozdieloch medzi cyklodopravou, cykloturistikou a kondičným bicyklovaním.

Najväčším „aha momentom“ sú pre nich práve inovácie v doprave. Mnohí priznávajú, že vôbec netušili, ako ich dopravné správanie ovplyvňuje nielen naše životné prostredie, ale predovšetkým zdravie jednotlivcov. Vďaka novým informáciám, ktoré nadobúdajú na vzdelávacom programe, sú ochotní svoje doterajšie spôsoby dopravy zmeniť a viac sa zamýšľať na svojím dopravným správaním v budúcnosti.

Je pre nás potešením, keď si študenti po našom programe uvedomujú, že ako spoločnosť nesieme obrovskú zodpovednosť za stav životného prostredia a začínajú konať.

Potreba „udržateľnosti“ životného prostredia aspoň v takom stave, aký máme, napriek všetkému neustále narastá. Stretávame sa s ňou v rôznych oblastiach života od udržateľnej módy, udržateľného stravovania bez mäsa a iných živočíšnych produktov cez životný štýl zero waste, ktorý nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa snažili vyhnúť vytváraniu odpadu. Viacerí jednotlivci, ale aj firmy, organizácie a samosprávy už cielene využívajú udržateľné technológie a udržateľnú dopravu a snažia sa tvoriť udržateľné mestá a pracoviská.

Trnavská župa okrem tejto vzdelávacej aktivity realizuje aj ďalšie činnosti na ochranu a zveľaďovanie životného prostredia. Je súčasťou projektu LIFE IP na zlepšenie kvality ovzdušia, ktorého kvalitu monitoruje aktuálne v Trnave, v Senici, v Seredi a v Topoľníkoch. Župa tiež každoročne od 2010 vyhlasuje súťaž Ekologický čin roka, do ktorej sa zapájajú občianske združenia, obce, dobrovoľníci, materské, základné a stredné školy s projektmi a aktivitami na ochranu životného prostredia a na zvyšovanie povedomia o ekologicky udržateľnom spôsobe života. V rámci vlastných dotačných schém a cez participatívny rozpočet podporuje projekty zamerané na ochranu životného prostredia, realizuje výsadbu drevín pri cyklotrasách a cestách II. a III. triedy.Je potrebné si uvedomiť, že blahobyt a ekosystémové služby, ktoré nám príroda v súčasnosti ponúka zadarmo, musíme zachovať aj pre naše ďalšie generácie.

Ing. Viera Múdra, Referát mobility TTSK

Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?

Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov a to aj vďaka známej zbierke Deň narcisov. Jej 28. ročník sa bude v uliciach našich miest a obcí konať 18. apríla. Pripnutím žltého kvetu na znak solidarity s ľuďmi s rakovinou si predstavíme konkrétneho pacienta. Na Slovensku ich totiž ročne pribúda 40 000 a každý z nás pozná niekoho, koho postihlo toto náročné ochorenie. Do zbierky sa opäť po roku zapoja aj zamestnankyne a zamestnanci Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

Prispieť na podporu psycho-sociálnych projektov Ligy proti rakovine môže každý. Okrem tradičného vloženia hotovosti do pokladničky 18. apríla, budú k dispozícii aj iné formy prispenia, a to v období od 14. do 21. apríla 2024.

Informácie o zbierke nájdete na www.dennarcisov.sk

Narcis môžete získať 18. apríla 2024 v uliciach Slovenska u dobrovoľníkov za ľubovoľný príspevok

Od 14.4. do 21.4. môžete prispieť prostredníctvom:

  • SMS na číslo 848 (hodnota SMS je 3 € v sieťach všetkých mobilných operátorov)
  • Účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454

Župné Kreatívne centrum Trnava otvorilo svoje LABY a verejnosti predstavilo využitie technológií v kreatívnom procese

Kreatívne centrum Trnava (KCT) otvorilo v zrekonštruovanej budove na Hlavnej 17  nové priestory FabLABu a MediaLABu. Pri tejto príležitosti sa návštevníci KCT mohli od štvrtka 11. apríla do soboty 13. apríla aktívne zapojiť do workshopov, vyskúšať si virtuálnu realitu, zúčastniť sa podnetných prednášok a prehliadok novootvorených priestorov.

Počas uplynulých dní sme verejnosti ukázali, aké široké je využitie technológií a inovácií v tvorbe. Vďaka otvoreniu FabLABU a MediaLABU sa nám podarilo vytvoriť v trnavskom regióne komplexné zázemie pre podporu talentov, začínajúcich aj etablovaných podnikateľov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. V KCT odteraz nájdete aj silné technické zázemie, ktoré pomocou najnovších technológií a softvéru umožní držať krok s trendami a povýši projekty na vyššiu úroveň vďaka profesionálnemu spracovaniu,uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Na workshopoch mohli záujemcovia pod vedením skúsených lektorov objaviť fascinujúci svet 3D modelovania, textúrovania a 3D tlače, vyskúšať si strih videa, tvorbu ilustrácií, či oboznámiť sa so základmi práce s grafickým tabletom. Okrem workshopov boli na programe aj prednášky. „Veľmi sa tešíme z účasti Michala Šabíka, ktorý popri práci v reklame a filme prednáša na VŠMU v Ateliéri vizuálnych efektov a v Ateliéri herného dizajnu. Pre KCT si pripravil prednášku a praktické ukážky tvorby reklám, zaujímavých produkcií s využitím 3D grafiky, Motion Capture a 3D skenovania,“ priblížila obsah prednášky Zuzana Bezáková.

Pri zostavovaní programu sme spolupracovali aj s našimi členmi, ktorí majú s využitím technológií v kreatívnom procese bohaté skúsenosti.“ Ilustrátor a režisér animovaných filmov Martin Smatana sa s publikom podelil o svoje skúsenosti s využívaním nástrojov umelej inteligencie v kreatívnom prostredí tak, aby si umelec aj naďalej zachoval svoj osobitný rukopis. Vyhľadávanou aktivitou bola aj virtuálna realita, ktorú zastrešil mladí tím z Creativeparku. Fanúšikovia tejto modernej formy zážitku si mohli vyskúšať VR nielen v hrách, ale aj vo vzdelávaní.

Vybavenie FabLABU a MediaLABU slúži nielen členom v ateliéroch Kreatívneho centra Trnava, ale prostredníctvom kurzov, či prenájmu bude môcť technológie využívať aj verejnosť. „Otvorenie LABOV bolo úvodnou ochutnávkou, ktorú chceme ďalej rozvíjať do komplexných kurzov pre rôzne cieľové skupiny. Hneď po otvorení spustíme dve výzvy pre začiatočníkov – program zameraný na 2D grafiku a základy 3D modelovania a 3D tlače,“ priblížila najbližšie plány Zuzana Bezáková.

Základnou myšlienkou FabLABOV (z anglického Fabrication Laboratory – výrobné laboratórium) je vytvoriť pre kreatívcov priestor, kde môžu zhmotniť svoje nápady. „FabLAB je predovšetkým o tvorení prototypov pomocou digitálneho dizajnu s využitím rôznych technologických prostriedkov. Je vybavený výkonnými pracovnými stanicami, grafickými tabletmi, veľkoformátovými a maloformátovými 3D tlačiarňami, 3D skenerom a vinylovou rezačkou,“ vysvetlila Zuzana Bezáková. MediaLAB prepája kreatívne, grafické a vzdelávacie aktivity, pre ktoré ponúka vybavenie najnovšími technológiami a softvérom pre virtuálnu realitu, grafickú tvorbu a programovanie. Technické zázemie Kreatívneho centra Trnava okrem LABOV dotvára dielňa na manuálnu prácu s rôznymi materiálmi. „Naši členovia tu môžu svoje projekty z dreva, kovu alebo plastu posunúť na vyššiu úroveň vďaka profesionálnemu spracovaniu pomocou CNC obrábacieho centra, sústruhu, laserovej rezačky, či programovateľného šijacieho a vyšívacieho stroja,“ uviedla Zuzana Bezáková.

Projekt Kreatívneho centra Trnava vznikol na základe spolupráce Trnavského samosprávneho kraja, mesta Trnava a Ministerstva kultúry SR a jeho celková cena bola stanovená na 8 miliónov eur. Na obnovu kultúrnej pamiatky a vybavenie Kreatívneho centra Trnava získala župa príspevok 7,7 milióna eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu /IROP). S mestom Trnava, ktoré je majiteľom budovy, sa župa dohodla na 14 ročnom prenájme, a to do roku 2034.

Trnavský kraj zážitkov očaril fínskych touroperátorov a zástupcov cestovných kancelárií

Vyše 70 zástupcov fínskych cestovných kancelárii spoznávalo počas uplynulého víkendu Trnavský kraj, aby mohli zážitky, ktoré ponúka, sprostredkovať svojim klientom.

Vlani sa členovia fínskej asociácie cestovných kancelárii SMAL stretli v španielskej Sevile, tento rok si ako miesto svojho jarného stretnutia vybrali Bratislavu. Na poznávaciu cestu (FAM trip) sa fínski touroperátori vydali v sobotu 13. apríla do Trnavského kraja.

„Destináciu Trnavský kraj predstavujeme zástupcom mnohých krajín prostredníctvom aktívnych účastí na zahraničných výstavách, akým bolo napríklad EXPO v Dubaji či nedávny Festival regiónov a miest v  belgickom Monse. Rovnako ich pozývame aj priamo do regiónov na takzvané poznávačky, vďaka ktorým najlepšie spoznajú Trnavský kraj zážitkov. Fínski turisti podľa štatistík najčastejšie dovolenkujú v Estónsku a Švédku, a Slovensko je pre nich menej známe. To sme sa rozhodli zmeniť. Spolu s našou krajskou organizáciou cestovného ruchu sme pripravili poznávací program pre zástupcov tamojších touroperátorov, ktorý im dáva do pozornosti dovolenkové možnosti u nás,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Poznávací výlet sa začal v trnavskej Synagóga café. Nasledovala komentovaná prehliadka Trnavy a návšteva Medolandie v Dolnej Krupej spojená s ochutnávkou medzinárodne oceňovanej medoviny. Na záver mali fínski touroperátori možnosť spoznať Malokarpatskú vínnu oblasť. Vo vinárstve Karpatská perla ich čakala večera, ochutnávka miestnych vín a prezentácia destinácie Trnavský kraj zážitkov.

„Zástupcom fínskych cestovných kancelárií sme predstavili naše destinačné služby a zážitkové podujatia, ale aj eventové priestory. FAM trip je najadresnejšou formou prezentácie pre odborníkov v cestovnom ruchu, ktorí na základe neho dokážu pripraviť program poznávacích alebo aj pobytových zájazdov. Zároveň sme získali pozitívnu spätnú väzbu. Ide o prvé kroky k prilákaniu fínskych turistov do Trnavského kraja i ďalších slovenských destinácií,“ uzatvára Agáta Mikulová, riaditeľka KOCR Trnavský kraj.

Podľa údajov Štatistického úradu SR prišlo v roku 2023 na Slovensko takmer 9-tisíc Fínov, čo je nárast o 48 % oproti roku 2022. Vlani sa postarali o 20-tisíc prenocovaní (medziročný nárast o 54 %). Fínsky trh je zaujímavý aj vďaka počtu nocí, ktoré turisti z tejto krajiny na Slovensku strávia. V priemere sú to viac ako dve noci. Z pohľadu cestovného ruchu sú najdôležitejšou cieľovou skupinou rodiny s deťmi, nasledujú slobodní ľudia bez detí a páry nad 45 rokov, ktoré majú možnosť cestovať aj mimo letnej sezóny.

FAM trip pre členov fínskej asociácie cestovných kancelárii SMAL sa uskutočnil vďaka spolupráci KOCR Trnavský kraj, OOCR Trnava Tourism a Trnavského samosprávneho kraja,  s podporou Slovenskej asociácie cestovných kancelárií, Ministerstva cestovného ruchu a šport SR a Slovakia Travel.

Župa v Holíči otvorila nové moderné športovisko

Dnes sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novopostaveného multifunkčného ihriska pri Spojenej škole v Holíči, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Športovisko bolo vybudované koncom minulého roka, pričom na jar bola dokončená finálna úprava okolia ihriska. Súčasťou projektu bola tiež výstavba prístupového chodníka, ako aj dodávka a montáž športových doplnkov a výbavy športovísk. Do výstavby moderného športoviska investovala župa zo svojho rozpočtu viac ako 250-tisíc eur a do budúcna má v pláne vybudovať pri športovisku aj workoutové ihrisko.

Športovisko už využívajú študenti školy, pričom otváracie hodiny pre verejnosť sú počas pracovných dní od 16-tej do 20-tej hodiny a cez víkendy od 8-mej do 20-tej hodiny.

V rámci skvalitňovania športovej infraštruktúry na Záhorí kraj úspešne pokračuje so stavebnými prácami pri Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici, kde stavia novú športovú halu.

K vodám Žitného ostrova odvezie výletníkov Cyklobus od vody k vode

Aj počas tohto leta vypraví Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj špeciálne upravený autobus, ktorý odvezie cestujúcich z Dunajskej Stredy do Gabčíkova aj s ich bicyklami. Štartuje dvakrát denne z centra mesta, stojí pri autokempingu a pokračuje k vodnému dielu.

Cyklobus od vody k vode sa vráti na cesty Žitného ostrova  v stredu 1. mája 2024. Výletníci ho môžu využiť vždy cez víkend a počas štátnych sviatkov až do 15. septembra 2024. Cieľom KOCR Trnavský kraj je ponúknuť im bezpečný presun z Dunajskej Stredy k cyklistickým trasám na juhu Žitného ostrova. Cyklobus rozširuje možnosti aktívneho trávenia voľného času v jednej z turistami najvyhľadávanejších destinácií Slovenska.

Thermalpark Dunajská Streda láka aj vďaka kvalitnému autokempingu návštevníkov, ktorí si na dovolenku berú svoje bicykle. Ak budú chcieť na dvoch kolesách objavovať unikátnu krajinu okolo rieky Dunaj, stačí im nasadnúť na špeciálne upravený autobus, ktorý ich odvezie aj s bicyklami. Miesta v ňom si zabezpečia prostredníctvom rezervačného formulára na adrese krajzazitkov.sk. Za lístok zaplatia symbolické 1 euro.

„Na cykloturistickej trase č. 001a, Dunajská cyklistická cesta môžu výletníci obdivovať jedinečnú krajinu a pozorovať divoké vtáctvo v CHKO Dunajské luhy. Cyklotrasa smeruje od Gabčíkova, cez Vojku nad Dunajom až k Čunovu. Lákadlom na tejto trase sú aj čárdy s tradičnou kuchyňou,” hovorí Petra Hencelová z KOCR Trnavský kraj.

Dodáva, že vždy v sobotu je pre turistov prístupné aj nové informačné centrum Vodného diela Gabčíkovo. Obsahovo sa zameriava na ekológiu a vodné hospodárstvo. Tieto témy sú vďaka interaktívnym panelom a virtuálnej realite atraktívne komunikované deťom i dospelým. Informačné centrum nájdu návštevníci v ikonickej veži vodného diela, z ktorej je kontrolovaná premávka v dvoch mohutných vzdúvadlových komorách.

Cyklisti, ktorí sa rozhodnú pre dovolenku na Žitnom ostrove, môžu v Thermalparku Dunajská Streda počítať s kvalitným zázemím. K autokempingu patrí úschovňa a požičovňa bicyklov, ktorej súčasťou je nabíjačka pre elektrobicykle i náradie na základný servis.

„Bicyklovanie na juhu Trnavského kraja si vďaka minimálnemu prevýšeniu užijú rodiny s deťmi i seniori. Pre vytrvalcov môže byť výzvou práve Dunajská cyklistická cesta, ktorá ponúka možnosť prekonávať aj dlhšie vzdialenosti a užívať si jazdu s vetrom o preteky,“ uzatvára Petra Hencelová.