Župa spustila prihlasovanie do Ekologického činu roka. Novinkou je online registrácia

Trnavský samosprávny kraj spustil prihlasovanie do 13. ročníka súťaže Ekologický čin roka 2023. Župa ocení jednotlivcov a kolektívy, ktoré svojimi aktivitami prispeli k ochrane a tvorbe životného prostredia. Projekty zrealizované počas aktuálneho roka je možné prihlásiť do 29. februára 2024. Novinkou je online registrácia.

Trnavská župa opakovane deklaruje vážny záujem o ochranu životného prostredia. V praxi to znamená napríklad výstavbu cyklotrás, podporu udržateľnej mobility, ako aj podporou projektov z dotačných schém, ktoré sú zamerané na zelené témy. Súčasťou tejto podpory je aj tradičné podujatie Ekologický čin roka, počas ktorého každoročne oceňujeme aktívny prístup obyvateľov trnavského kraja k životnému prostrediu. Zároveň poukazujeme na dôležitosť témy, ktorá sa týka celej spoločnosti, uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že najlepšie projekty odmení župa aj finančne, a to sumou 1.500 eur za prvé, 1.000 eur za druhé a sumou 700 eur za tretie miesto.

Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci, kolektívy materských, základných a stredných škôl, samosprávy alebo záujmové združenia. Za ekologický čin možno považovať aktivity ako sú napríklad dokumentácia a likvidácia neriadených skládok odpadov v katastroch obcí a miest, zavedenie separovaného zberu odpadu na školách, výsadba zelene, záchrana alebo dokumentácia cenného biotopu, využitie obnoviteľných zdrojov energie, práca s mládežou v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia alebo organizovanie súťaží s environmentálnou tematikou. Do súťaže je možné prihlásiť projekty, ktoré budú ukončené v roku 2023.

Prihlásené projekty bude vyhodnocovať odborná komisia, a tie najlepšie župa odmení finančne. Za prvé miesto náleží odmena 1.500 eur, za druhé 1.000 eur a tretie miesto bude ocenené sumou 700 eur. Súťažné návrhy je potrebné doručiť buď poštou na Úrad Trnavského samosprávneho kraja na adresu Starohájska 8, Trnava alebo vyplnením online prihlášky.

V období od roku 2018 do 2022 bolo do súťaže prihlásených 124 projektov, pričom v minulom ročníku bolo prihlásených rekordných 30 súťažných návrhov. V kategórii občianskych združení, obcí a dobrovoľníkov bol na prvom mieste ocenený projekt s názvom Stromoradia, ktoré spájajú od ÚĽANY – PRO FUDEMUS. Hlavnou aktivitou bolo obnovenie a komunitné vysadenie piatich ovocných vetrolamov na pomedzí obcí Pusté Úľany, Veľký Grob a Pavlice. Cieľom bolo zvýšiť biodiverzitu, ochranu pred vetrom a pôdnou eróziou, ale aj zlepšenie vodozádržných opatrení a mikroklimatických podmienok v otvorenej vidieckej krajine. Víťazom v kategórii materských, základných a stredných škôl sa stala aktivita Základnej školy F.E.Scherera v Piešťanoch s názvom Ochranárske a ekologické aktivity. 

 

 

 

Letecká linka Tel Aviv – Piešťany podporila prílev turistov z Izraela do Trnavského kraja, v pláne je jej pokračovanie od februára 2024

Účasť na veľtrhoch cestovného ruchu, komunikácia s cestovnými kanceláriami a touroperátormi, spolupráca s miestnymi médiami a influencermi, ale najmä priame letecké spojenie prispieva k zvyšovaniu záujmu izraelských turistov o dovolenku v Trnavskom kraji. Aj na základe rastúceho záujmu o našu destináciu pripravujú zúčastnené strany dohodu o pokračovaní leteckej linky Tel Aviv – Piešťany – Tel Aviv. Predbežne s ňou počítajú už aj izraelské cestovné kancelárie. Ich zástupcov o tom informovali na nedávnej prezentácii Discover Central Europe zástupcovia Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj.

Priemerná vyťaženosť letov Tel Aviv – Piešťany – Tel Aviv je na úrovni 50 %. Tento údaj zahŕňa aj aktuálny stav predaja leteniek na všetky lety realizované v tomto roku. Linka, ktorá bola spustená začiatkom mája, bude fungovať do polovice novembra  s príletom i odletom z Piešťan vždy v stredu. Záujem na tom, aby priama letecká linka pokračovala od februára 2024, avizujú  zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja, izraelského touroperátora Overseas a Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj.

„V máji tohto roka sme privítali prvých turistov na priamej leteckej linke Tel Aviv – Piešťany – Tel Aviv, a zároveň tak odštartovali spoluprácu v oblasti cestovného ruchu s krajinou Blízkeho východu. Dnes môžeme smelo hovoriť o tom, že Trnavský kraj opäť získava na izraelskom trhu povesť dovolenkovej destinácie. Lákadlom je samozrejme možnosť využitia kúpeľov, pričom oslovujeme všetky cieľové skupiny hľadajúce dobrodružstvá v Trnavskom kraji zážitkov. V priamom leteckom spojení s Izraelom plánujeme pokračovať, a zároveň aj naďalej plniť hlavnú myšlienku, ktorou je rozvoj a podpora cestovného ruchu v našom kraji,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

„Už počas tejto sezóny sme zaznamenali záujem zo strany izraelských turistov a preto chceme v prevádzke priameho leteckého spojenia medzi Tel Avivom a Piešťanmi pokračovať. Trnavský kraj je pre Izrealčanov atraktívnym cieľom. Lákajú ich liečivé pramene, ale aj prírodné scenérie a kultúrne podujatia,“ potvrdila Vered Schwarz zo spoločnosti Overseas.

V septembri sa v Tel Avive konala spoločná prezentácia krajín Vyšehradskej štvorky s názvom Discover Central Europe s cieľom prilákať izraelskú klientelu do strednej Európy. Každú krajinu reprezentovalo šesť subjektov. Slovensko bolo zastúpené aj Krajskou organizáciou cestového ruchu Trnavský kraj.

„Na Discover Central Europe boli pre nás najdôležitejšie osobné stretnutia so zástupcami izraelských touroperátorov a cestovných kancelárií, s ktorými sme nadviazali prvé kontakty ešte minulý rok v októbri, pred zavedením leteckej linky. Sme radi, že v tomto roku  sme ich už mohli informovať pripravovanom pokračovaní priamych letov Tel Aviv – Piešťany – Tel Aviv,“ povedala Agáta Mikulová, riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj.

Podľa údajov Štatistického úradu SR strávili minulý rok práve návštevníci z Izraela v Trnavskom kraji v priemere 11,75 noci, pričom priemer všetkých zahraničných turistov bol 3,61 noci. Od januára do júla 2023 zavítalo do Trnavského kraja 1 792 turistov z Izraela, v hoteloch a penziónoch na jeho území sa postarali o 18 125 prenocovaní. Za celý rok 2019, ktorý bol z pohľadu cestovného ruchu na Slovensku rekordný, strávilo 4 181 návštevníkov z Izraela na území Trnavského kraja 51 352 nocí.

Trend nárastu počtu izraelských turistov potvrdzujú aj štatistiky Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany. Od januára do júla 2023 strávilo 1 516 hostí z Izraela na Kúpeľnom ostrove dohromady 17 066 nocí.

Viac informácii o téme: Trnavská župa ako prvá spomedzi krajov prekonala počet návštevnosti turistov z obdobia pred pandémiou nájdete tu:  https://trnava-vuc.sk/trnavska-zupa-ako-prva-spomedzi-krajov-prekonala-pocet-navstevnosti-turistov-z-obdobia-pred-pandemiou/

Krajský Kiraton 3 priniesol kvalitné nápady na podporu rozvoja dobrovoľníctva

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou (KIRA) a Dobrovoľníckym centrom Trnavského kraja organizoval tretí ročník krajského hackathonu s názvom Kiraton. Úspešné 24-hodinové podujatie sa prvýkrát konalo v priestoroch Elektrárne Piešťany, a to 22. a 23. septembra 2023. Víťazom krajského hackathonu sa spomedzi šiestich tímov stal tím Myška prepája, ktorý predstavil aplikáciu na prepájanie verejného a súkromného sektora s neziskovými organizáciami. Cieľom je efektívne osloviť nových dobrovoľníkov z radov študentov župných stredných škôl.

„Vznikom Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja sme spustili systematickú podporu dobrovoľníctva. Dlho sme si však kládli otázku, ako zvýšiť počet dobrovoľníkov z radov mladých ľudí a ako efektívne prepájať župné organizácie v tejto oblasti. Veľmi ma teší, že desiatky inovátorov po 24 hodinách práce priniesli kvalitné a užitočné nápady, ktoré reálne pomôžu rozvoju dobrovoľníctva v Trnavskom kraji. Aby neostalo iba pri slovách, s víťazným tímom budeme spolupracovať na uvedení ich nápadu do praxe. Tohtoročný víťazný tím Myška prepája dostal okrem finančnej odmeny 2.500 eur aj možnosť sa aktívne spolupodieľať na zavedení daného projektu do praxe s realizačným rozpočtom 10.000 eur,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Na treťom ročníku krajského hackathonu sa zúčastnilo celkovo 23 ľudí v šiestich tímoch. Počas 24-hodinového podujatia boli účastníkom k dispozícii mentori z akademickej obce sektora, neziskových organizácii a verejnej správy. Jednotlivé návrhy posudzovala počas záverečnej prezentácie trojčlenná odborná porota, ktorá víťazný tím odmenila sumou 2.500 eur.

Víťazom Kiratonu sa stal tím Myšky, ktorý vymyslel networkingovú aplikáciu na prepájanie verejného sektora, neziskových organizácií ako aj potenciálnych sponzorov, čoho výsledkom má byť efektívnejšie oslovenie dobrovoľníkov spomedzi študentov župných stredných škôl, ich ďalšie vzdelávanie a motivácia. Ako povedal Ivan Samko z víťazného tímu, „účasťou na Kiratone sme získali novú a hlavne pozitívnu skúsenosť. Vytvorila sa tu skvelá atmosféra, vďaka čomu sme nemali pocit, že o niečo súťažíme, pretože všetkých zúčastnených spájala rovnaká myšlienka – pomoc dobrovoľníctvu.“

Cieľom tretieho ročníka krajského hackathonu bolo hľadať riešenia na vytváranie podmienok pre dlhodobý, efektívny a systematický rozvoj spoločnosti, regiónu, ale aj samotných dobrovoľníkov. Išlo o oblasti aktívnej pomoci dobrovoľníkov, realizáciu vzdelávacích aktivít, vytvorenie dlhodobého dobrovoľníckeho programu, ale aj vybudovanie dostupných komunikačných kanálov.

Župa ocenila viac ako 50 osobností kraja. Cena predsedu bola udelená aj za záchranu ľudských životov

V Divadle Jána Palárika v Trnave sa v pondelok 25. septembra 2023 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie výročnej Ceny Trnavského samosprávneho kraja. Najvyššie župné ocenenie za mimoriadny prínos k rozvoju kraja v siedmich oblastiach si prevzalo 33 jednotlivcov a kolektívov. Súčasťou tohtoročných oceňovaní bolo aj udelenie Ceny predsedu Trnavského samosprávneho kraja, ktorú získalo dokopy 12 jednotlivcov a kolektívov.

„V Trnavskom kraji sa môžeme pýšiť úspešnými a rešpektovanými osobnosťami v rôznych oblastiach, ktoré majú mimoriadny prínos k rozvoju kraja. Sú to vedci, pedagógovia, lekári a ďalší, ktorí sa presadili a uplatnili doma ale i v zahraničí. Ako prejav uznania a vďaky sme odovzdali najvyššie župné ocenenie 33 jednotlivcom a kolektívom. Rozhodol som sa tiež udeliť Cenu predsedu kraja, ktorú získalo 10 osobností a 2 kolektívy. Poďakovanie patrí všetkým aj za to, že zo Slovenska neodišli, prípadne sa po získaných skúsenostiach vrátili späť a svojimi schopnosťami a ľudským i profesijným potenciálom a výsledkami prispievajú k tomu, aby sa aj náš kraj stával lepším miestom pre život a atraktívnym pre všetkých, ktorí k nám na kratší či dlhší čas zavítajú,” uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že laureáti boli ocenení v siedmich oblastiach a to doprava, kultúra, občianska spoločnosť, sociálna starostlivosť, školstvo,  šport a zdravotníctvo.

Medzi ocenenými bol napríklad historik, archeológ, publicista a riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Jozef Urminský, ktorý Cenu TTSK získal za prínos v oblasti záchrany lokálnej histórie. Ocenenie za zásluhy v oblasti sociálnej pomoci získala Zuzana Paxianová, ktorá je vedúcou sestrou v Domove sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi. Ďalšou ocenenou bola lekárka Danka Pražienková, ktorá okrem iného vyniká aj ľudským prístupom k pacientom. Cena predsedu TTSK bola udelená napríklad Romanovi Bačovi, ktorý spolu so svojimi kolegami zachránil život ich ďalšiemu spolupracovníkovi.

Mená ocenených laureátov Cenou TTSK schválili krajskí poslanci na svojom májovom zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Cena TTSK sa každoročne udeľuje za mimoriadny prínos k rozvoju kraja. Aj týmto spôsobom kraj vyjadruje vďaku za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, ako aj za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva. Nominácie mohla posielať aj verejnosť.

Župa ocenila viac ako 50 osobností kraja. Cena predsedu bola udelená aj za záchranu ľudských životov

V Divadle Jána Palárika v Trnave sa v pondelok 25. septembra 2023 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie výročnej Ceny Trnavského samosprávneho kraja. Najvyššie župné ocenenie za mimoriadny prínos k rozvoju kraja v siedmich oblastiach si prevzalo 33 jednotlivcov a kolektívov. Súčasťou tohtoročných oceňovaní bolo aj udelenie Ceny predsedu Trnavského samosprávneho kraja, ktorú získalo dokopy 12 jednotlivcov a kolektívov.

„V Trnavskom kraji sa môžeme pýšiť úspešnými a rešpektovanými osobnosťami v rôznych oblastiach, ktoré majú mimoriadny prínos k rozvoju kraja. Sú to vedci, pedagógovia, lekári a ďalší, ktorí sa presadili a uplatnili doma ale i v zahraničí. Ako prejav uznania a vďaky sme odovzdali najvyššie župné ocenenie 33 jednotlivcom a kolektívom. Rozhodol som sa tiež udeliť Cenu predsedu kraja, ktorú získalo 10 osobností a 2 kolektívy. Poďakovanie patrí všetkým aj za to, že zo Slovenska neodišli, prípadne sa po získaných skúsenostiach vrátili späť a svojimi schopnosťami a ľudským i profesijným potenciálom a výsledkami prispievajú k tomu, aby sa aj náš kraj stával lepším miestom pre život a atraktívnym pre všetkých, ktorí k nám na kratší či dlhší čas zavítajú,” uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že laureáti boli ocenení v siedmich oblastiach a to doprava, kultúra, občianska spoločnosť, sociálna starostlivosť, školstvo,  šport a zdravotníctvo.

Medzi ocenenými bol napríklad historik, archeológ, publicista a riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Jozef Urminský, ktorý Cenu TTSK získal za prínos v oblasti záchrany lokálnej histórie. Ocenenie za zásluhy v oblasti sociálnej pomoci získala Zuzana Paxianová, ktorá je vedúcou sestrou v Domove sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi. Ďalšou ocenenou bola lekárka Danka Pražienková, ktorá okrem iného vyniká aj ľudským prístupom k pacientom. Cena predsedu TTSK bola udelená napríklad Romanovi Bačovi, ktorý spolu so svojimi kolegami zachránil život ich ďalšiemu spolupracovníkovi.

Mená ocenených laureátov Cenou TTSK schválili krajskí poslanci na svojom májovom zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Cena TTSK sa každoročne udeľuje za mimoriadny prínos k rozvoju kraja. Aj týmto spôsobom kraj vyjadruje vďaku za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, ako aj za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva. Nominácie mohla posielať aj verejnosť.

Župa ocenila viac ako 50 osobností kraja. Cena predsedu bola udelená aj za záchranu ľudských životov

V Divadle Jána Palárika v Trnave sa v pondelok 25. septembra 2023 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie výročnej Ceny Trnavského samosprávneho kraja. Najvyššie župné ocenenie za mimoriadny prínos k rozvoju kraja v siedmich oblastiach si prevzalo 33 jednotlivcov a kolektívov. Súčasťou tohtoročných oceňovaní bolo aj udelenie Ceny predsedu Trnavského samosprávneho kraja, ktorú získalo dokopy 12 jednotlivcov a kolektívov.

„V Trnavskom kraji sa môžeme pýšiť úspešnými a rešpektovanými osobnosťami v rôznych oblastiach, ktoré majú mimoriadny prínos k rozvoju kraja. Sú to vedci, pedagógovia, lekári a ďalší, ktorí sa presadili a uplatnili doma ale i v zahraničí. Včera sme ako prejav uznania a vďaky odovzdali najvyššie župné ocenenie 33 jednotlivcom a kolektívom.  Rozhodol som sa tiež udeliť Cenu predsedu kraja, ktorú získalo 10 osobností a 2 kolektívy. Poďakovanie patrí všetkým aj za to, že zo Slovenska neodišli, prípadne sa po získaných skúsenostiach vrátili späť a svojimi schopnosťami a ľudským i profesijným potenciálom a výsledkami prispievajú k tomu, aby sa aj náš kraj stával lepším miestom pre život a atraktívnym pre všetkých, ktorí k nám na kratší či dlhší čas zavítajú,” uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že laureáti boli ocenení v siedmich oblastiach a to doprava, kultúra, občianska spoločnosť, sociálna starostlivosť, školstvo,  šport a zdravotníctvo.

Medzi ocenenými bol napríklad historik, archeológ, publicista a riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Jozef Urminský, ktorý Cenu TTSK získal za prínos v oblasti záchrany lokálnej histórie. Ocenenie za zásluhy v oblasti sociálnej pomoci získala Zuzana Paxianová, ktorá je vedúcou sestrou v Domove sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi. Ďalšou ocenenou bola lekárka Danka Pražienková, ktorá okrem iného vyniká aj ľudským prístupom k pacientom. Cena predsedu TTSK bola udelená napríklad Romanovi Bačovi, ktorý spolu so svojimi kolegami zachránil život ich ďalšiemu spolupracovníkovi.

Mená ocenených laureátov Cenou TTSK schválili krajskí poslanci na svojom májovom zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Cena TTSK sa každoročne udeľuje za mimoriadny prínos k rozvoju kraja. Aj týmto spôsobom kraj vyjadruje vďaku za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, ako aj za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva. Nominácie mohla posielať aj verejnosť.

Krajský Kiraton 3 priniesol kvalitné nápady na podporu rozvoja dobrovoľníctva

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou (KIRA) a Dobrovoľníckym centrom Trnavského kraja organizoval tretí ročník krajského hackathonu s názvom Kiraton. Úspešné 24-hodinové podujatie sa prvýkrát konalo v priestoroch Elektrárne Piešťany, a to 22. a 23. septembra 2023. Víťazom krajského hackathonu sa spomedzi šiestich tímov stal tím Myšky, ktorý predstavil aplikáciu na prepájanie verejného a súkromného sektora s neziskovými organizáciami. Cieľom je efektívne osloviť nových dobrovoľníkov z radov študentov župných stredných škôl.

„Vznikom Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja sme spustili systematickú podporu dobrovoľníctva. Dlho sme si však kládli otázku, ako zvýšiť počet dobrovoľníkov z radov mladých ľudí a ako efektívne prepájať župné organizácie v tejto oblasti. Veľmi ma teší, že desiatky inovátorov po 24 hodinách práce priniesli kvalitné a užitočné nápady, ktoré reálne pomôžu rozvoju dobrovoľníctva v Trnavskom kraji. Aby neostalo iba pri slovách, s víťazným tímom budeme spolupracovať na uvedení ich nápadu do praxe. Tohtoročný víťazný tím Myšky dostal okrem finančnej odmeny 2.500 eur aj možnosť sa aktívne spolupodieľať na zavedení daného projektu do praxe s realizačným rozpočtom 10.000 eur,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Na treťom ročníku krajského hackathonu sa zúčastnilo celkovo 23 ľudí v šiestich tímoch. Počas 24-hodinového podujatia boli účastníkom k dispozícii mentori z akademickej obce sektora, neziskových organizácii a verejnej správy. Jednotlivé návrhy posudzovala počas záverečnej prezentácie trojčlenná odborná porota, ktorá víťazný tím odmenila sumou 2.500 eur.

Víťazom Kiratonu sa stal tím Myšky, ktorý vymyslel networkingovú aplikáciu na prepájanie verejného sektora, neziskových organizácií ako aj potenciálnych sponzorov, čoho výsledkom má byť efektívnejšie oslovenie dobrovoľníkov spomedzi študentov župných stredných škôl, ich ďalšie vzdelávanie a motivácia. Ako povedal Ivan Samko z víťazného tímu, „účasťou na Kiratone sme získali novú a hlavne pozitívnu skúsenosť. Vytvorila sa tu skvelá atmosféra, vďaka čomu sme nemali pocit, že o niečo súťažíme, pretože všetkých zúčastnených spájala rovnaká myšlienka – pomoc dobrovoľníctvu.“

Cieľom tretieho ročníka krajského hackathonu bolo hľadať riešenia na vytváranie podmienok pre dlhodobý, efektívny a systematický rozvoj spoločnosti, regiónu, ale aj samotných dobrovoľníkov. Išlo o oblasti aktívnej pomoci dobrovoľníkov, realizáciu vzdelávacích aktivít, vytvorenie dlhodobého dobrovoľníckeho programu, ale aj vybudovanie dostupných komunikačných kanálov.

Župa posilňuje spoluprácu s taiwanským regiónom

Trnavský samosprávny kraj posilňuje dobré vzťahy so zahraničnými regiónmi, ako aj zastúpeniami krajín na Slovensku. Od roku 2022 spolupracuje župa aj s taiwanským regiónom Yilan, a to na základe dohody o vzájomnej spolupráci, v rámci ktorej bude v taiwanskom prístave Su’ao osadený pamätník venovaný Móricovi Beňovskému. Trnavská župa nadviazala s regiónom Yilan spoluprácu aj v ďalších oblastiach.

„Veľmi ma teší, že vytvárame a naďalej rozvíjame dobré vzťahy s regiónmi ďaleko za hranicami nášho kraja, Slovenska, ale aj Európy. Už viac ako rok spolupracujeme s taiwanským regiónom Yilan vo viacerých oblastiach. Jednou z prvých naplánovaných spoločných aktivít je osadenie pamätníka Mórica Beňovského priamo na Taiwane v prístave, na ktorom sa pred vyše 250 rokmi vylodil po úteku z vyhnanstva. Pamätník je už hotový a v prístave Su’ao bude osadený budúci rok,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič, pričom sa s vedúcim zastúpenia Taipei na Slovensku David Lee stretol počas uplynulého mesiaca.

Spolupráci s regiónom Yilan predchádzala pracovná cesta predstaviteľov župy na Taiwane ešte v septembri 2019. Jej cieľom bola prezentácia Trnavského kraja potenciálnym investorom a rozvoj vzájomnej spolupráce v oblasti hospodárstva a obchodu. Dohodu o vzájomnej spolupráci Trnavského samosprávneho kraja s regiónom Yilan schválili krajskí poslanci na svojom zasadnutí v máji 2022.

 

„Som vďačný za spoluprácu s Trnavským krajom a práve v podobe Mórica Beňovského nás spája história a verím, že aj budúcnosť. Sme otvorení aj ďalším formám spolupráce a podpory. Nedávno som navštívil mládežnícky hokejový turnaj v Trnave a pozitívne ma prekvapili mladé talenty. S pánom županom sme sa zhodli, že je potrebné talentovaných hráčov podporovať. Verím, že podobné talenty nám budú rásť aj na Taiwane,“ povedal vedúci zastúpenia Taipei na Slovensku David Lee.

 

Trnavský samosprávny kraj sa zapája do diania na európskej scéne prostredníctvom Zastúpenia TTSK v Bruseli, kde počas minulého roka otvoril aj svoju kanceláriu. Podpredseda TTSK József Berényi zastupuje kraj v Európskom výbore regiónov i v medziregionálnej skupine pre automobilový priemysel v Karpatskej skupine. TTSK je členom Združenia pre súdržnosť („Cohesion Alliance“), Združenia automobilových zručností („Automotive Skills Alliance“) a podieľal sa na vzniku Združenia automobilových regiónov („Automotive Regions Alliance“).

 

Župa dlhodobo spolupracuje s viacerými regiónmi v rámci Európy. S partnerským Juhomoravským krajom oslávila župa minulý rok 15. výročie intenzívne spolupráce, ktorú povýšili spoločným založením Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Veľká Morava. Okrem toho župa spolupracuje na základe memoránd napríklad s rakúskou spolkovou krajinou Dolné Rakúsko, gréckou Krétou či Varaždínskou župou v Chorvátsku.

Trnavská arcidiecézna charita otvorila unikátne centrum pre ľudí bez domova

Po dvoch rokoch výstavby predstavila v stredu Trnavská arcidiecézna charita verejnosti nové Centrum pomoci človeku. S ľuďmi bez domova bude pracovať v priestoroch, ktoré spĺňajú európske štandardy a sú na slovenské pomery výnimočné.

Dostanú tu komplexné služby – výdaj teplého jedla a suchej stravy, výdaj oblečenia zo sociálneho šatníka, ako aj individuálne sociálne poradenstvo. Využívať budú môcť priestory pre osobnú hygienu, ktoré sú prispôsobené aj pre imobilných ľudí. Vybavenosť a veľkosť centra umožní charite intenzívnejšiu prácu s klientmi. Zapájať ich môže do skupinových aktivít, poskytnúť im priestor, kde si v pokoji prečítajú knihu alebo premietnu film.

Riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslav Dzurech neskrýval na oficiálnom otvorení centra svoju spokojnosť. „Po úspešnej dostavbe a kolaudácii cítime veľkú radosť. Práve motivujúce prostredie a kvalitná sociálna služba môžu byť rozhodujúce pri vykročení z problémov, ktoré vyústili až do života na ulici. Toto moderné centrum je slovenským unikátom a chceme veriť, že sociálne služby pre ľudí bez domova dostanú po pozitívnych skúsenostiach z Trnavy podporu a  šancu napredovať aj v iných slovenských mestách,“ povedal.

Na výstavbu centra získala Trnavská arcidiecézna charita 1 200 000 eur z európskych fondov. Pre zdražovanie v stavebníctve však náklady narástli napokon narástli až na 1 800 000 eur. S dofinancovaním Centra pomoci človeku charite pomohol zriaďovateľ, Arcibiskupský úrad v Trnave a tiež partneri Mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj. Primátor Mesta Trnava Peter Bročka na margo výstavby centra povedal: „Spolupráca medzi mestom a Trnavskou arcidiecéznou charitou funguje už dlhé roky a som rád, že sme mohli byť súčasťou aj tohto projektu a podporiť ho finančnými prostriedkami. Centrum pomoci človeku bude prínosné nielen pre samotných ľudí bez domova, ale pre celú spoločnosť. Aj symbolicky – tým, že stojí priamo v centre mesta – vysiela signál, že sociálne témy nepatria na perifériu mesta ani nášho záujmu, ale týkajú sa nás všetkých.“  

Podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja, Jozefa Viskupiča, bola finančná podpora výstavby centra rozumnou voľbou. „Verím, že nové centrum oproti tomu pôvodnému poskytne väčší priestor pre prácu s ľuďmi bez domova. Niektorí z nich stratili zamestnanie, milovanú osobu alebo majú vážne zdravotné problémy či inú nepriaznivú životnú situáciu, pre ktorú sa dostali na ulicu. Je na nás všetkých, aby sme im pomohli vrátiť sa k dôstojnejšiemu životu a opätovnému začleneniu do spoločnosti,“ hodnotil.

post test with img

asd