Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Župa otvorila novú dotačnú výzvu Fond na rozvoj Trnavského kraja
Cieľom župy je podporiť aktivity, akcie a činnosť organizácií a obcí, ktoré zabezpečujú inteligentný, udržateľný a inkluzívny rozvoj regiónu. Na tento účel je vyčlenených 450 tisíc eur…
 

Cena TTSK: Návrhy na ocenenie môžu predkladať aj obyvatelia
Toto verejné ocenenie je každoročne určené pre jednotlivcov a kolektívy, ako aj osoby in memoriam, ktoré prispeli k rozvoju kraja. Nominácie je možné predkladať do 30. júna 2021….

Viac nájdete v aktualite

Cyklotrasa medzi kompou Kyselica a obcou Báč, poslúži obyvate-ľom aj turistom
27. apríla 2021 sa uskutočnila záve-rečná konferencia projektu „SacraVe-lo – Sieť cezhra-ničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja“. Nosnou aktivitou trnavskej župy bola výstavba 4,4 kilometra dlhej cyklotrasy…

Viac nájdete v aktualite

V Dunajskej Strede pribudol kruhový objazd
Nové dopravné riešenie spája cestu II/572 (Veľkoblahovská cesta) a miestne komunikácie (ul. Czibokova a ul. Záhradnícka). Župa na jeho výstavbu prispela štvrť miliónom eur. Práce na úseku cesty sa začali
1. marca 2021 …

Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: ŽUPNÁ MOBILNÁ OČKOVACIA JEDNOTKA

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.