Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Župan predstavil primátorom očkovaciu stratégiu
Župa v spolupráci s mestami zváži vytvorenie ďalších podobných centier v závislosti od počtu a typu dostupných vakcín. Na jednej strane sa pripravuje na podanie druhej dávky vakcíny od spoločnosti AstraZeneca…

Ako sa skontaktovať so svojim lekárom?
Konzultácie poskytujú prostredníctvom telefonických rozhovorov alebo cez e-maily. Preto sú, špeciálne tí zo všeobecných am-bulancií, v súčas-nosti vyťažení a môže sa stať, že nereagujú ihneď…

 

Župa otvorí svoje stredné školy pre žiakov končiacich ročníkoch
V pondelok
22. marca 2021 sa do lavíc vrátia študenti končiacich ročníkov stredných škôl v zriaďovateľ-skej pôsobnosti trnavskej župy. Rozhodnutie sa týka približne 3.400 študentov. …

Viac nájdete v aktualite

Protimonopolný úrad schválil finančnú pomoc pre piešťanské letisko
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky vyhovel žiadosti TTSK vo veci posúdenia súladu prevádzko-vej pomoci, ktorú poskytuje spoloč-nosti Letisko Pieš-ťany, a. s. …

Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.