Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Župa na sobotu pripravila tri veľkokapacitné očkovacie centrá
V Trnave sa bude očkovať po tretí-krát, očkovacie centrá v Dunajskej Strede a Skalici budú mať premiéru. V spolupráci s ambulantným perso-nálom v nich bude prvou dávkou vakcíny zaočkovaných 4.500 ľudí…
 

Župné stredné školy neotvoria svoje brány ani po jarných prázdninách
Vyučovací proces bude v 50 župných stredných školách pokračovať dištan-čnou formou aj po pondelku 8. mar-ca 2021 z dôvodu zhoršenej epide-miologickej situácie …

 

Máme zhotoviteľa rekonštrukcie Koniarekovej
a Zavarskej
v Trnave

Modernizácia cesty sa začne po skončení obdobia zimnej údržby
a nemala by trvať viac ako dva me-siace. Konkrétny harmonogram prác bude konzultovaný aj s investorom …

Viac nájdete v aktualite

Riaditeľkou Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj sa stala Agáta Mikulová
Jej hlavnou úlohou bude správne nasmerovať rozvoj cestovného ruchu napriek pretrváva-júcej pandémii ochorenia
Covid-19. …

Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: OPRAVY MOSTOV TRNAVSKEJ ŽUPY

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.