Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Sme pripravení koordinovať očkovanie všetkých obyvateľov trnavskej župy
Trnavská župa je pripravená koordinovať proces očkovania na svojom území, čím ju vo štvrtok
11. februára 2021 poveril minister zdravotníctva Slovenskej republiky…

 

Župné stredné školy otvoria svoje brány naj-skôr po jarných prázdninách
Vyučovací proces bude v 50 župných stredných školách pokračovať dištančnou formou aj po pondelku
22. februára 2021 z dôvodu zlej epidemiologickej situácie …

 

Trnavská župa zriadila mobilné odberové miesto v Trnave
Mobilné odberové miesto kontajnero-vého typu sa na-chádza na Daxne-rovej 6 v Trnave. Vstup do areálu školy je však od čerpacej stanice na Nobelovej. Tes-tovanie antigéno-vými testami …

Viac nájdete v aktualite

Začína sa rekonštrukcia horského prie-chodu Havran
Prípravné práce na 4,4 kilometra dlhom úseku začali už začiatkom februára. Od pon-delka 22. februára 2021 budú rozšíre-né a dôjde aj k ob-medzeniu dopravy dočasnými doprav-nými značkami….

Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: OČKOVANIE JE JEDINÁ CESTA VON

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.