Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Župa zrekonštruovala ďalšie tri úseky ciest
v okrese Trnava

Hodnota rekonštrukcie presiahla milión eur. Medzi vynovené úseky
v celkovej dĺžke 6,8 kilometra patrí cesta z Dechtíc na Dobrú Vodu
a medzi Košolnou a Dolnými Orešanmi. Župa upravuje aj miestnu komunikáciu v rovnakej lokalite …

Župné štipendium za mimoriadne výsledky získalo 20 študentov
Odmeny študenti dostali za mimoriadne výsledky a úspe-chy vo vedomos-tných a športových súťažiach. Každý
z nich získal štipendium
v hodnote 500 eur. …
Viac nájdete v aktualite

Vyhlásenie ochranného pásma medzi Kopčanmi
a Holíčom

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky svojim rozhodnutím vyhlásil ochranné pásmo medzi Pa-miatkovou zónou Kopčany a národ-nou kultúrnou pamiatkou Kaštieľ v Holíči.  …
Viac nájdete v aktualite

Cenu slobody Antona Srholca získali štyri osobnosti
Trnavský župan po tretíkrát udeľoval Cenu slobody Antona Srholca osobnostiam verejného života za prínos v boji za slobodu a demok-raciu. Galavečer sa konal symbo-licky v stredu 17. novembra 2021  ..
.
Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: ODOVZDALI SME CENU SLOBODY
ANTONA SRHOLCA

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.