Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Otvorili sme dotačnú výzvu na podporu regionálneho rozvoja
v objeme pol milióna eur

Aj týmto spôsobom podporíme kvalitné nápady regionálneho rozvoja a turizmu. Žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške od 3-tisíc eur do 50-tisíc eur je možné podať do 30. novembra 2021 …

Posledná šanca prihlásiť sa do Participatívneho rozpočtu
Trnavský kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatív-neho rozpočtu. Na realizáciu víťaz-ných projektov je
v rozpočte vyčle-nených 250-tisíc eur. Žiadatelia môžu prihlásiť svoj nápad do 29. októbra 2021 …
Viac nájdete v aktualite

Krajskí poslanci schválili novú výzvu na podpo-ru regionálneho rozvoja
Poslanci Zastupi-teľstva Trnavského samosprávneho kraja opäť rokovali v stredu 20. októ-bra 2021. Odsúhlasili predloženie viacerých žiadostí o eurofondy na modernizáciu troch úsekov ciest
II. triedy …

Viac nájdete v aktualite

V galantskom okrese vznikla Oblastná organizácia cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusfӧld
Nová OOCR Matúšova zem – Mátyusföld bola založená, aby zabezpečovala destinačný rozvoj a marketingovú komunikáciu orientovanú predovšetkým na produkty ..
.
Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: POST-COVIDOVO REHABILITUJEME NAŠICH ZAMESTNANCOV

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.