Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Gymnázium Ármina Vámbéryho v Dunajskej Strede dostalo nový športový areál
Trnavský samosprávny kraj odovzdal do užívania zrekonštruovaný športový areál. Investícia v hodnote vyše 130-tisíc eur sa týkala vybudovania atletickej dráhy a multifunkčného ihriska …

Spoznali sme víťazov Kiratonu, prvého krajského hackathonu
Trnavský samo-správny kraj, KIRA (Krajská inovačná rozvojová agen-túra) a inovačné štúdio Kiuub zorganizovali prvý krajský hackathon s názvom Kiraton. Podujatie prebie-halo 24-hodín od podvečera piatka 1. októbra 2021
v Trnave …
Viac nájdete v aktualite

Cenu Trnavského samosprávneho kraja získalo 33 laureátov
Zoznam ocene-ných, 24 jednotliv-cov a deväť kolektívov, schválili krajskí poslanci. Cena bola udelená v siedmich kategó-riách, a to zdravot-níctvo, sociálna starostlivosť, školstvo, kultúra, šport, doprava
a občianska spoločnosť …

Viac nájdete v aktualite

Spúšťa sa smart predaj cestov-ných lístkov na prímestské autobusy v regió-ne Trnava
Na vybraných linkách, ktoré zabezpečuje zmluvný dopravca trnavskej župy Arriva Trnava, je možné si lístky kúpiť elektronicky cez aplikáciu,
ako aj platobnou kartou priamo vo vozidle ..
.
Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: OCENILI SME 33 OSOBNOSTÍ KRAJA

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.