Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Župa dokončila rekonštrukciu cesty na Koniarekovej a Zavarskej v Trnave
Na začiatku septembra 2021 TTSK ukončil rekonštrukciu 1,6 kilometra dlhého úseku cesty III/1279 v Trna-ve. Realizácia prác stála 551-tisíc eur, čo je vďaka verejnému obstarávaniu o tretinu menej …

Župa spustila tretí ročník participatívneho rozpočtu
Na realizáciu občianskych
a komunitných projektov je opäť pripravených až 250-tisíc eur. Občianske zdru-ženia, neziskové organizácie
a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad do 29. ok-tóbra 2021 …
Viac nájdete v aktualite

Krajskí poslanci rozhodli o lau-reátoch Ceny TTSK 2020
Krajskí poslanci
sa po letných prázdninách zišli
v stredu 8. sep-tembra 2021
a rozhodli napríklad o udelení Ceny TTSK za uplynulý rok spolu 33 osobnostiam
a kolektívom
v siedmich kategóriách …

Viac nájdete v aktualite

Trnavská župa posilní autobu-sovú dopravu
v súvislosti
s návštevou Svätého Otca

Záujemcovia sa môžu na stretnutie s pápežom dopra-viť mimoriadnymi vlakovými spojmi Železničnej spoločnosti Slovensko, ktoré budú premávať
na úseku Trnava-Kúty …
Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: TAKTO VYZERAL PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.