Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Začínajúci učitelia môžu požiadať o pravidelný príspevok na bývanie
Trnavská župa otvorila možnosť požiadať o poskytovanie pravidelného finančného príspevku na bývanie. Až 150 eur mesačne môžu získať začínajúci učitelia a majstri odbornej výchovy …
 

Župa začína
s výstavbou rodinných domov v rámci deinštitucionalizácie zariadenia sociálnych služieb v Okoči

Postavené budú štyri nové nízkoenergetické rodinné domy
a existujúci objekt bývalej materskej školy zrekonštruuje
a rozšíri …
Viac nájdete v aktualite

Z Fondu na rozvoj Trnavské-ho kraja župa rozdelí ďalších 150-tisíc eur
Zber žiadostí je do 31. augusta 2021, pričom minimálna výška grantu je 10-tisíc eur. Vítané sú jedinečné nápady a návrhy inovatív-nych riešení zame-rané na zlepšenie kvality života
v jednotlivých regiónoch …

Viac nájdete v aktualite

V Piešťanoch vzniká Kultúrno-kreatívne centrum ARTA
14. augusta 2021 trnavský župan slávnostne odovzdal areál na Kollárovej 2
v Piešťanoch členom občian-skeho združenia Iniciatíva ARTA, ktorá ho bude využívať a zveľa-ďovať na základe 25-ročnej …
Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: POKRAČUJEME S REKONŠTRUKCIOU ZRKADLOVEJ SÁLY

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.