Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave dostane modernú letnú čitáreň
V záhrade Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave vznikne moderná letná čitáreň. Do jej výstavby investuje trnavská župa odhadovaných 315 tisíc eur. V ďalšej fáze projekt počíta s revitalizáciou samotnej záhrady. Nové priestory budú …

Župa otvorila svoje prvé sociál-ne zariadenie podporovaného bývania, nachá-dza sa v Senici
Novú celoročnú pobytovú sociálnu službu, ktorá umožní klientom viesť samostatný život, kraj ponúka vo vile neďaleko centra mesta Senica. … 
Viac nájdete v aktualite

Župa získala 430-tisíc eur z Fondu na podporu špor-tu na spolufinan-covanie výstavby telocvične v Gbeloch
Ide o historicky prvú výzvu Fondu na podporu športu, ktorá bola určená na výstavbu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry. …

Viac nájdete v aktualite

Prímestskú autobusovú dopravu čakajú zmeny, pribudne zonácia a pred-platné cestovné lístky
Kroky schválené
s účinnosťou od
1. januára 2023 smerujú aj
k umožneniu integrácie dopravy s Bratislavským krajom …
Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: SAMOSTATNÝ ŽIVOT NIEJE SAMOZREJMOSŤ

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.