Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Kraj znova zažaloval Čistý deň
V pondelok 10. mája 2021 Trnavský samosprávny kraj podal žalobu voči neziskovej organizácii Čistý deň, ktorou žiada o vydanie bezdôvod-ného obohatenia. Organizácia má kraju zaplatiť vyše 83 tisíc eur za neoprávnené užívanie budovy
v Galante-Hodoch od roku 2018…

Župa otvorila piate veľkokapa-citné očkovacie centrum
Trnavská župa zriadila svoje piate veľkokapacitné očkovacie centrum. Nachádza sa
v Piešťanoch, na Kúpeľnom ostrove. Počas úvodného dňa v ňom bolo zaočkovaných 1.350 ľudí vakcínou Pfizer/BioNTech …
Viac nájdete v aktualite

Kraj začal s post-covidovou reha-bilitáciou zamest-nancov zariadení sociálnych služieb
Prebieha v Centre sociálnych služieb Galanta a v prvej fáze ňou prejde až 250 zamestnan-cov. Ide o novú aktivitu v rámci unikátneho štvor-ročného projektu 5P, prvého podporného projektu pre …
Viac nájdete v aktualite

Zimná údržba ciest bola najefektívnejšia za posledných päť rokov
Reorganizáciou práce, ale aj vďaka nasedeniu novej techniky sa zefek-tívnilo využívanie posypového materiálu a organi-zácia zazname-nala pri vyšších výkonoch najnižšie náklady za uplynulých päť rokov …

Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: AJ JURAJ KEMKA MÁ SVOJU ASTRU

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.