Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

Obyvatelia rozhodli o podpore projektov z participatívneho rozpočtu v objeme 250-tisíc eur
V online hlasovaní mal každý hlasujúci možnosť podporiť minimálne 3 projekty, a celkovo bolo odovzdaných 35.734 hlasov. Hlasovanie verejnosti malo 50-percentnú váhu pri rozhodovaní …

Župa podporí rozvoj zdravot-níctva dotáciami v objeme 200-tisíc eur
Týmto spôsobom župa reaguje na nedostatok všeobecných lekárov pre deti
i dospelých. Žiadosti o dotácie je možné podávať priebežne až do 15. decembra 2022 …
Viac nájdete v aktualite

Začínane pod-porovať stredo-školákov, ktorí študujú v nedos-tatočne obsade-ných odboroch
Od školského roka 2022/2023 budú môcť získať me-sačné štipendium vo výške 50 eur
a navyše im župa poskytne bezplat-né cestovanie prímestskými autobusmi a …

Viac nájdete v aktualite

Obnovujeme cykloturistické značenie na 250 kilometroch trás, značenie pribudne na 50 kilometrov nových trás
Z existujúcich cykloturistických trás prejde obnovou napríklad Dunajská cyklistická cesta, Moravská cyklistická cesta ..
.
Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO ::  NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ OD ČERSTVEJ SVETOVEJ REKORDÉRKY

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.