Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

VIDEO :: NOVOROČNÝ VINŠ

 

Župa zrekonštruuje cestu na Koniare-
kovej a Zavarskej
v Trnave

Práce v predpokla-
danej hodnote 855 tisíc eur (713 tisíc eur bez DPH) začnú už na budú-ci rok, po sezóne zimnej údržby 2020/2021…

 

Kraj uzatvoril zmluvu na zabezpečovanie autobusovej dopravy na väčšine svojho územia
Doprava cestujú-
cich prímestskými autobusmi bude plynulo zabezpe-čená aj po novom roku…

Viac nájdete v aktualite

Rada partnerstva Trnavského samosprávneho kraja schválila svoj štatút
Rada, ktorá je regionálnou plat-formou územnej spolupráce sociálno-ekono-mických partnerov, posilnené postavenie…

Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: UŽ 3 ROKY SPOLU TVORÍME KRAJ

Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Nagyszombati Kerületi Önkormányzat
Participatívny rozpočet Trnavskej župy Participatívny rozpočet Trnavskej župy
Trnavský kraj zážitkov Trnavský kraj zážitkov
Zelený kraj TTSK Zelený kraj TTSK
 Informačno-poradenské centrum - IPC TTSK Informačno-poradenské centrum – IPC TTSK
Vzdelávanie v trnavskej župe Vzdelávanie v trnavskej župe

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.