TRNAVSKÝ KRAJ JE KRAJOM ZÁŽITKOV. DOKAZUJE TO
AJ NOVÁ KAMPAŇ

V rámci podpory cestovného ruchu Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) pripravila kampaň, ktorou chce získať domácich
a prilákať aj zahraničných návštevníkov.
..

Už takmer 1400 ľudí využilo možnosť cestovať autobusom za 1€
Rodinný cestovný lístok využilo za prvý mesiac už 383 rodín. Na tento typ lístka
v prímestskej autobusovej doprave bolo v júli prepravených spolu až 1351 cestujúcich…
 

Trnavská župa zintenzívňuje cezhraničnú spoluprácu
s Juhomorav-
ským krajom

Delegácia TTSK
v auguste navští-
vila Juhomoravský kraj. Rokovaniu predchádzali zasadnutia tema-
tických pracovných skupín na témy stredného školstva a vzdelávania…
Viac nájdete v aktualite
 

Župan rokoval
s riaditeľmi nemocníc o ak-
tuálnej situácií
s Covid-19

Riaditelia dunaj-
skostredskej, ga-
lantskej, piešťan-
skej, trnavskej
a skalickej nemoc-
nice si vymenili
aktuálne informá-
cie o vývoji epidemiologickej situácie, ako aj skúsenosti…
Viac nájdete v aktualite
 

AKTUALITY:

Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Nagyszombati Kerületi Önkormányzat
Participatívny rozpočet Trnavskej župy Participatívny rozpočet Trnavskej župy
Trnavský kraj zážitkov Trnavský kraj zážitkov
Zelený kraj TTSK Zelený kraj TTSK
 Informačno-poradenské centrum - IPC TTSK Informačno-poradenské centrum – IPC TTSK
Vzdelávanie v trnavskej župe Vzdelávanie v trnavskej župe
VIDEO :: TRNAVSKÁ ŽUPA POMÁHA

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.