Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU

 

Prímestské auto-
busy naďalej jazdia v prázd-
ninovom režime

Autobusová doprava na území TTSK je aj naďalej zabezpečovaná
v prázdninovom režime, a to až do odvolania. Župa je pripravená flexibil-
ne upraviť cestov-
né poriadky…

 

Župa distribuovala 104 počítačov pre študentov zo sociálne znevýhodnených rodín
Sú určené pre študentov, ktorí nemajú doma dostatočné tech-nické vybavenie pre dištančné vzdelávanie…

Viac nájdete v aktualite

Na podanie žiadostí o dotácie ostávajú dva týždne
Župa záujemcov prosí, aby si podávanie žiadostí o dotáciu z celko-
vého balíka 600 tisíc eur nenechá-
vali na poslednú chvíľu. Dotačné výzvy sú otvorené do 5. 2. 2021…

Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: 4,3 MILIÓNA € DO ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Nagyszombati Kerületi Önkormányzat
Participatívny rozpočet Trnavskej župy Participatívny rozpočet Trnavskej župy
Trnavský kraj zážitkov Trnavský kraj zážitkov
Zelený kraj TTSK Zelený kraj TTSK
 Informačno-poradenské centrum - IPC TTSK Informačno-poradenské centrum – IPC TTSK
Vzdelávanie v trnavskej župe Vzdelávanie v trnavskej župe

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.